Rotterdam Business School

Rotterdam
 • 30% international students;
 • combination of theory and application;
 • internships included;
 • Brand new building (2017) with state of the art technology and study facilities.
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa

Uczelnia Rotterdam Business School zlokalizowana jest w jednym z największych miast Holandii – Roterdamie i stanowi oddział Rotterdam University of Applied Sciences.

Jak sama nazwa wskazuje, szkoła jest przeznaczona dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z biznesem: wszelkie działania w trakcie studiów całościowo są ukierunkowane, by możliwie najlepiej przygotować studentów do zbudowania kariery w zakresie handlu międzynarodowego. Na większości kierunków studenci otrzymują do rozwiązania problemy realnie istniejące w świecie biznesu, aby zapewnić kształcenie nie z podręczników, lecz w oparciu o  doświadczenia innych, umożliwiając o wiele bardziej logiczne myślenie.

 

Cel nadrzędny Rotterdam Business School stanowi dążenie do połączenia teorii, praktyki oraz rozwoju osobowego studentów, dlatego równolegle do teoretycznego rozwiązywania problemów i zajęć praktycznych, zachęca się do pracy w grupach, ucząc w ten sposób współpracy z innymi ludźmi. W ten sposób również pomaga się studentom rozwijać cechy osobowości  poprzez odnalezienie swoich mocnych stron i miejsca w zespole.

Najważniejszymi wartościami pielęgnowanymi przez tę uczelnię są niezależność oraz odpowiedzialność. Nie oznacza to, że student zostanie pozostawiony na pastwę losu. Wykładowcy zawsze są gotowi do pomocy, gdy tylko student jej potrzebuje. Na życzenie studenta istnieje też możliwość samodzielnej pracy, wówczas wykładowcy tylko nadzorują studenta oraz nakierowują na właściwy tor, nie ingerując w pracę, jeżeli nie zostaną o to poproszeni. Studentom wyższych roczników  zapewnia się odpowiednio więcej swobody w  działaniach.

Studenci mają jednocześnie możliwość wykonywania badań stosowanych i praktyk, lub tworzenia projektów, w oparciu o które najbardziej przedsiębiorczy studenci mogą nawet założyć własny biznes.

Stymulując indywidualne potrzeby każdego studenta, daje mu się swobodę wyboru. Na koniec drugiego roku studenci mają możliwość wyboru kierunku studiów, koncentrując się w ten sposób właśnie na tym, co jest dla nich najbardziej istotne. Mają też możliwość wyboru przedmiotów, spośród których mogą ułożyć część kursu i w ten sposób sprawić, że będzie on najbardziej odpowiedni właśnie dla ich nich.

W pobliżu Rotterdam Busines School, student może skorzystać z usług przydatnych instytucji i miejsc, a mianowicie:

 • możliwość korzystania z usług uniwersyteckiej sieci internetowej oraz serwera poczty elektronicznej;
 • sale komputerowe;
 • centra multimedialne;
 • wyposażenie sportowe wraz z pomieszczeniami;
 • lokale gastronomiczne;
 • biuro agencji zatrudnienia;
 • biuro usług ksero;
 • księgarnia.

Uniwersytet dąży do tego, by wszyscy studenci czuli się w nim bezpiecznie oraz pewnie, dlatego nowi studenci są aktywnie włączani w życie uczelni i miasta. Pomaga też  
w uporządkowaniu odpowiednich dokumentów, a także udziela wszelkiej niezbędnej pomocy. Jak i na wielu uniwersytetach w Holandii, w Rotterdam Business School organizuje się Introduction days, rozpoczynające się w sierpniu. Ich celem jest udzielenie pomocy nowym studentom w zaaklimatyzowaniu się przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

Dążąc do udzielenia studentom niezbędnej pomocy również po rozpoczęciu roku akademickiego, na uniwersytecie działa kilka centrów pomocy studentom:

„The Global Recrutment and Student Support” – zespół odpowiedzialny za nabór i rejestrowanie studentów z zagranicy, a także rozwiązywanie problemów przybyłych studentów (kwestie związane z  usługami bankowymi, zakwaterowaniem, ubezpieczeniem). „GR&SS” mieści się w siedzibie głównej uniwersytetu, pod adresem Kralingse Zoom 91. Studenci przyjmowani są w dni robocze, w godzinach 14.30-15.00. Adres poczty elektronicznej: rbs@hr.nl.

„Student Counsellors” – jest to zespół ludzi przygotowanych do wspierania w kwestiach związanych
ze studiowaniem. Mogą oni udzielić studentowi wsparcia w rozwiązywaniu różnych problemów na studiach, pomóc w wyborze najbardziej odpowiedniego programu studiowania, udzielić konsultacji odnośnie finansowania studiów, w zakresie praw studenta, rozwiązać zaistniałe  konflikty, pomóc uporać się z własnymi problemami, stanowiącymi przeszkodę dla pomyślnego studiowania, udzielić informacji dotyczących dostępnych usług, a także, w wyjątkowych przypadkach,  pomóc w znalezieniu miejsca zakwaterowania.

„Peercoaches” – są to wzorowi studenci starszych roczników, którzy odbyli specjalistyczny kurs “peercoaching”. Pomagają oni nowym studentom w odnalezieniu się w nowych realiach oraz mogą organizować dodatkowe nauczanie, indywidualnie bądź w grupach, jeżeli studentom pierwszego roku nauka przychodzi z trudem. 

„Powerplatform” – gabinet, przeznaczony do rozstrzygania kwestii związanych ze studentami niepełnosprawnymi, którego celem jest troska o respektowanie ich potrzeb oraz zapewnienie odpowiednich warunków.

„International Office” – przeznaczone do udzielenia pomocy zarówno studentom przybyłym do kraju, jak i studentom wyjeżdżającym w ramach programów wymiany. Kuratorem studentów przybywających jest Pani Irene Heijkop, adres kontaktowy: i.heijkoop(eta)hr.nl

 

Więcej informacji na temat studiów licencjackich i magisterskich można znaleźć w broszurach uczelni.

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne
 • Wypis godzin oraz ocen – jeśli wciąż się uczysz i dlatego nie masz jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej, bardzo ważne jest załączenie wypisu. Szczegółowe informacje na temat sposobu wypełniania tego dokumentu oraz termin jego przesłania znajdziesz tutaj.
 • Świadectwo dojrzałości – w przypadku ukończenia szkoły średniej nie potrzebujesz wypisu ocen – wystarczy, że do formularza aplikacyjnego załączysz Świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia liceum (bądź technikum).
Wymagania odnośnie języka angielskiego

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.0
 • TOEFL – 80

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie (studia I stopnia), studia magisterskie lub studiują na ostatnim roku studiów I-stopnia. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych obecnych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)
Wymagania odnośnie języka angielskiego

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób (Wynik, który musisz uzyskać z testu językowego aplikując na wybrany kierunek studiów znajdziesz w wymaganiach rekrutacyjnych danego programu):

 • IELTS
 • TOEFL
Wszystkim studentom, przybywającym z innych krajów, uniwersytet proponuje znalezienie zakwaterowania za pomocą strony sshxl.nl. Wszelkie informacje o tym, jak zarezerwować sobie zakwaterowanie na SSHXL znajdują się na tej stronie. Przydatne informacje znajdziesz również tutaj. Nie zapomnij przeczytać Rental Guide.

Jeżeli proponowany przez uniwersytet wariant Ci nie odpowiada, lub jeżeli chcesz znaleźć lokum samodzielnie, bez pośrednictwa uczelni w sprawie znalezienia zakwaterowania, możesz skorzystać z kilku proponowanych linków przydatnych w poszukiwaniu miejsca zakwaterowania w Rotterdamie:

Możecie również  zwrócić się do agencji nieruchomości, proponujących mieszkania w mieście:

 • ROTS-VAST GROEP: strona internetowa www.rotsvast.nl, telefon +31 (0)10 476 23 23, adres
  e-mail: rotterdam(eta)rotsvast.nl.

 • Direct Wonen: strona internetowa www.directwonen.nl, telefon +31 (0)10 414 55 55.

 • Dynamis ABC: telefon +31 (0)10 - 201 25 55, adres e-mail: r.werkhoven(eta)dynamisabc.nl.

 • Match Makelaars: strona internetowa www.matchmakelaars.nl, telefon +31 (0)10 233 01 01, adres e-mail: rotterdam(eta)matchmakelaars.nl.

 • Conform Vastgoed: strona internetowa www.rotterdamapartments.com, telefon +31 (0) 10 414 47 53, adres e-mail:  info(eta)conformvastgoed.nl.

Czasami się zdarza, że studenci przed wyjazdem  na studia wciąż nie mają zapewnionego zakwaterowania.

Nie należy zbytnio się tym martwić, ale znaleźć lokum tymczasowe, gdyż po przybyciu na miejsce będzie łatwiej i szybciej znaleźć mieszkanie,  niż poszukując na odległość. Zazwyczaj uniwersytet stara się pomóc studentom, którzy się znaleźli w takiej sytuacji i proponuje rozwiązania tymczasowe, jednakże warto również poznać inne możliwości, dlatego podajemy poniższe linki internetowe z namiarem na kilka hoteli i hosteli: