Wymagane dokumenty

Dokumenty na zagraniczne uczelnie powinny być zeskanowane, ale w taki sposób, by wszystko było wyraźne i czytelne po wydrukowaniu. Możesz również wykonć zdjęcia dokumentów - pamiętaj żeby były one dobrej jakości i odpowiednio wykadrowane (nie rób zdjęć pod kątem i nie używaj lampy).

Dokładne informacje na temat potrzebnych dokumentów znajdziesz na podstronach wybranych uczelni i kierunków.

Kiedy będziesz wypełniać formularz aplikacyjny Kastu i wybierać interesujące Cię kierunki, formularz podpowie Ci jakie dokumenty musisz załączyć. Po przesłaniu formularza Kastu, zostanie on w całości sprawdzony przez Konsultantów Kastu, ktorzy dadzą Ci znać, jeśli zabrakło jakiś dokumentów lub nie będą miały one poprawnej formy.

Poniżej znajdziesz ogólny spis dokumentów, które są wymagane przy aplikacji na konkretne stopnie studiów za granicą.

 

Studia licencjackie
 • Dokument tożsamości (może być dowód osobisty lub paszport) – wymaga się, aby dokument ważny był jeszcze co najmniej 2 lata. Jeśli planujesz studia za granicą i nie masz paszportu - wyrób go koniecznie! Może przydać Ci się np. podczas wyjazdów na staże, praktyki i wycieczki do krajów spoza UE.

 • Świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły średniej (z ocenami). Jeżeli proces aplikacji rozpoczynasz, będąc jeszcze w ostatniej klasie szkoły średniej, to świadectwo i dyplom prześlesz, gdy tylko je otrzymasz. Oprócz oryginałów, potrzebne będą również tłumaczenia przysięgłe tych dokumentów (wyjątkiem są uczenie partnerskie Kastu w Danii).

 • Wypis godzin oraz ocen. Jeśli aplikujesz do Danii musisz załączyć do formularza aplikacyjnego wykaz godzin i ocen. Jeśli aplikujesz do Holandii, Belgii, Finlandii lub Szwecji wystarczy wykaz ocen (bez godzin). W przypadku gdy wybierasz Danię i jakiekolwiek inne kraje, potrzebujesz obu wypisów. Odpowiednie wypisy znajdziesz tutaj. UWAGA! Wypis ocen / godzin i ocen konieczny jest w przypadku, gdy aplikując ciągle jeszcze jesteś uczniem w szkole ponadgmnazjalnej. Wyjątek stanowi Dania, aplikując do tego kraju musisz załączyć wypis godzin i ocen nawet jeśli ukończyłeś/aś już szkołę.

 • Spacjalny wypis uczelni - niektóre uczelnie w Holandii wymagają dodatkowo wypełnienia własnych wypisów. Informacje o specjalnych wypisach znajdziesz na podstronach poszczególnych uczelni. 

 • List motywacyjny – wymagany przez niektóre uniwersytety. Wskazówki pomocne przy pisaniu listu motywacyjnego znajdziesz tutaj.

 • Dodatkowe dokumenty – jeżeli aplikujesz na kierunki związane ze sztuką, to najprawdopodobniej wymagane będzie przedstawienie przykładowych prac lub wykonanie specjalnego zadania rekrutacyjnego. Na niektórych kierunkach może być wymagane CV. Informacji o dodatkowych dokumentach udzielą Ci konsultanci Kastu.

Studia Top-up
 • Dokument tożsamości (może być dowód osobisty lub paszport) – wymaga się, aby dokument ważny był jeszcze co najmniej 2 lata;

 • Świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły średniej (z ocenami);

 • Wykaz punktów ECTS uzyskanych za zaliczenie przedmiotów na uczelni – tu powinny się znaleźć opisy przedmiotów, uzyskane oceny i punkty ECTS. Uczelnie często przedstawiają wykazy w dwóch językach: ojczystym i angielskim. Jeżeli dokumenty nie są sporządzone w języku angielskim, to należy dołączyć przysięgłe tłumaczenie.

 • List motywacyjny – wskazówki pomocne przy pisaniu listu motywacyjnego znajdziesz tutaj.

 • Referencje – należy mieć przynajmniej jedne referencje, do których muszą być dołączone dane kontaktowe osoby je wystawiającej. Najlepiej, aby referencje wystawił ktoś, kto zna Cię jako studenta, ale możesz też przedstawić referencje od pracodawcy. Wytyczne odnośnie pisania referencji znajdziesz tutaj

 • Dodatkowe dokumenty – jeżeli aplikujesz na kierunki związane ze sztuką, to najprawdopodobniej wymagane będzie przedstawienie przykładowych prac lub wykonanie specjalnego zadania rekrutacyjnego

Studia magisterskie
 • Dokument tożsamości (może być dowód osobisty lub paszport) – wymaga się, aby dokument ważny był jeszcze co najmniej 2 lata;

 • Osoby, które ukończyły studia – dyplom ukończenia studiów I-stopnia wraz z suplementem. Dyplom i suplement muszą być przetłumaczone na język angielski;

 • Osoby, które nie ukończyły studiów – wykaz punktów ECTS. Wykaz powinien zawierać opisy zaliczonych przedmiotów, oceny i liczbę punktów ECTS. Uczelnie często przedstawiają wypisy w dwóch językach – ojczystym i angielskim. Jeżeli dokumenty nie są sporządzone w języku angielskim, to należy dołączyć przysięgłe tłumaczenie. Wykaz punktów ECTS jest potrzebny do momentu uzyskania dyplomu. Gdy tylko go otrzymasz, powinieneś od razu go wysłać;

 • List motywacyjny – wskazówki pomocne przy pisaniu listu motywacyjnego znajdziesz tuta;

 • Referencje – należy mieć przynajmniej jedne referencje, do których musą być dołączone dane kontaktowe osoby je wystawiającej. Najlepiej, aby referencje wystawił ktoś, kto zna Cię jako studenta, ale możesz też przedstawić referencje od pracodawcy. Wytyczne odnośnie pisania referencji znajdziesz tutaj

 • Życiorys (CV) – koniecznie sporządzony w języku angielskim;

 • Dodatkowe dokumenty – jeżeli aplikujesz na kierunki związane ze sztuką, to najprawdopodobniej wymagane będzie przedstawienie przykładowych prac lub wykonanie specjalnego zadania rekrutacyjnego.