Referencje

Referencje pomogą przedstawicielom uczelni dowiedzieć się, jakie zdanie mają o Tobie inni. Uczelnia jest jednocześnie społecznością i instytucją kształcącą, dlatego ważne jest, jaką nowy student ma osobowość oraz w jaki sposób uczestniczy w życiu społeczności – właśnie taka informacja powinna być przedstawiona w referencjach.

Ponieważ uniwersytet jest zarówno społecznością, jak i instytucją akademicką, cechy studenta i jego zaangażowanie w społeczność są bardzo ważne podczas rekrutacji nowego studenta i powinny być zawarte w liście polecającym.

 

*Ważne! List referencyjny NIE jest wymagany przy rekrutacji na studia licencjackie w Holandii, Belgii, Danii, Szwecji, Finlandii, Niemczech i Hiszpanii. Jest on obowiązkowy przy przyjmowaniu na studia magisterskie.

 

Jeśli chcesz otrzymać szczegółowe i wyczerpujące instrukcje dotyczące pisania listu referencyjnego wraz z  przykładami, zarejestruj się w systemie kastu.pl i otrzymasz je wraz z potwierdzeniem rejestracji na podany adres e-mail.

Kto powinien napisać referencje?

Najlepiej, jeżeli będzie to osoba, która zna Cię jako ucznia lub studenta – nauczyciel albo wykładowca. Do formularza aplikacyjnego możesz dołączyć więcej referencji (ale nie więcej niż trzy), dlatego możesz o nie poprosić również pracodawcę lub kierownika organizacji, do której należysz.
Referencji nie mogą Ci napisać koledzy lub bliscy, ponieważ powinny one ukazywać neutralny punkt widzenia.
Osoba pisząca referencje powinna dość dobrze znać Cię jako członka społeczności akademickiej (lub innej), aby mogła opowiedzieć, jak wykonujesz swoje obowiązki oraz w jaki sposób porozumiewasz się z osobami w zespole (np. grupy projektowej).

Porady praktyczne

Referencje należy pisać w języku angielskim, do referencji trzeba dołączyć dane kontaktowe osoby sporządzającej referencje.

 

Poniżej przedstawiamy kilka aspektów, które powinny być uwzględnione w referencjach:  

  • Ocena Twojego przygotowania do studiów i stosowność wyboru kierunku (przedstawia się Twoje zainteresowanie daną dziedziną, działalnością itp.). 

  • Perspektywy na przyszłość – bardzo dobrze, jeżeli osoba pisząca referencje zna Twoje plany na przyszłość i ambicje, ale nawet jeżeli nie wie, to może wspomnieć, jakie możliwości w Tobie widzi, jakie Twoje cechy jej zdaniem, pomogą Ci osiągnąć sukces.

  • Informacja o tym, jak wykonujesz swoje zadania i obowiązki – można wspomnieć, że jesteś osobą odpowiedzialną, zadania wykonujesz terminowo, otrzymujesz dobre stopnie itp.

Jeżeli chcesz, aby wybrana osoba napisała Ci referencje, to bardzo ważne jest, aby została dobrze poinformowana. Przeznacz na to trochę czasu i porozmawiaj z tą osobą: wyjaśnij, w jakim celu potrzebujesz referencji, szczegółowo opisz, na jaki kierunek (kierunki) aplikujesz, aby osoba pisząca referencje wiedziała, komu Cię poleca, i mogła referencje dostosować do wymagań. Możesz także pokazać tej osobie kilka przykładowych referencji, które Ci się podobają (znajdziesz je w internecie lub w instrukcji Kastu).

W referencjach ilość na pewno nie dorówna jakości, dlatego lepiej wspomnieć o kilku Twoich pozytywnych cechach charakteru, opisując je szczegółowo i z przekonaniem, uwzględniając ich przydatność w Twojej przyszłej działalności, niż wymieniać niezliczoną ilość zalet, które nie będą uzasadnione, objaśnione i zilustrowane przykładami.