Ogólne zasady rekrutacji

W tej zakładce znajdziesz potrzebne informacje dotyczące rodzajów studiów oraz ogólnych wymagań rekrutacyjnych, a także dowiesz się, na który poziom studiów możesz się zakwalifikować i jaki dyplom otrzymasz po ukończeniu studiów.
 
Studia licencjackie

Na kierunki studiów licencjackich mogą aplikować:

 • uczniowie obecnie uczący się w ostatniej klasie szkoły średniej;
 • ci, którzy ukończyli szkołę i posiadają świadectwo dojrzałości;
 • uczniowie, którzy ukończyli szkołę średnią, studenci, którzy rozpoczęli naukę na wyższej uczelni, ale chcą zmienić kierunek studiów lub uczelnię;
 • studenci, którzy otrzymali dyplom licencjacki i chcą uzyskać dyplom
  w zakresie innej specjalizacji.

Czas trwania studiów licencjackich i ich cena w krajach Unii Europejskiej są różne. Ile czasu trwają i jaki jest koszt, dowiesz się w zakładce Finanse.
Pragniemy zaznaczyć, że na wszystkich uczelniach reprezentowanych przez Kastu (z wyjątkiem Danii) studia licencjackie są zintegrowane, tzn. dyplom licencjacki otrzymuje się po ukończeniu 3 – 4 latach.

Studia Top-up (Belgia)

Na studia Top-up mogą aplikować:

 • studenci, którzy studiowali już dwa lata na I-szym stopniu studiów i chcą studiować podobny kierunek studiów, ale na innej uczelni;
 • studenci, którzy już otrzymali dyplom licencjata i chcą zdobyć drugi dyplom licencjata na podobnym kierunku, ale na innej uczelni.

ECTS - droga do dalszych studiów

Studiując, student gromadzi punkty ECTS. System punktów ECTS to system uznawania studiów stosowany w większości krajów Unii Europejskiej. Każdy przedmiot, na który student uczęszcza, ma przypisaną liczbę punktów. Po zaliczeniu egzaminu z danego przedmiotu student otrzymuje punkty ECTS. Niniejszy system jest potrzebny po to, aby po kilku latach student, który posiada dokument potwierdzający oceny z poszczególnych przedmiotów, mógł zmienić uczelnię i kraj – w ten sposób jest promowana współpraca między uczelniami. 

Tak więc, jeżeli masz zamiar aplikować na studia Top-up, musisz mieć wykaz punktów ECTS z uczelni lub już otrzymany dyplom licencjacki. Studia Top-up proponują prawie wszystkie uczelnie reprezentowane przez Kastu International. Czas trwania i cena tych studiów w Unii Europejskiej są różne. Informację o tym, ile czasu trwają i ile kosztują studia na uczelniach reprezentowanych przez Kastu International, znajdziesz w zakładce Finanse.

Po ukończeniu studiów Top-up otrzymuje się dyplom licencjacki. Osoba posiadająca taki dyplom może aplikować na studia magisterskie.

Studia magisterskie

Na kierunki studiów magisterskich mogą aplikować:

 • studenci będący na ostatnim roku studiów licencjackich;
 • studenci posiadający dyplom licencjata.

Czas trwania i cena studiów magisterskich w krajach Unii Europejskiej są różne. Informację o tym, ile czasu trwają i ile kosztują studia na uczelniach reprezentowanych przez Kastu International, znajdziesz w zakładkach Finanse i Gdzie studiować.

Bezpłatne studia magisterskie

Pragniemy podkreślić, że studia magisterskie są bezpłatne na uczelniach reprezentowanych przez Kastu International w Danii, Finlandii i Szwecji.

Po ukończeniu studiów magisterskich otrzymuje się dyplom magistra. Posiadając ten dyplom, można aplikować na studia doktoranckie.

 

Dla zagranicznych uniwersytetów jesteś ważny jako osoba, więc Twoja gotowość do spełnienia się w wybranej dziedzinie, Twoje cechy osobiste i wysoka motywacja będą odgrywać decydującą rolę w przyjęciu na studia.
 

Warto wiedzieć: rekrutacja na studia licencjackie za granicą jest łatwiejsza niż w Polsce!

 

Rzecz istotna, którą musisz zapamiętać! Jeśli podejmiesz się aplikacji na studia za granicą - owszem, Twoje oceny będą odgrywały dużą rolę, wyniki egzaminów maturalnych również będą brane pod uwagę (w niektórych krajach). Jednak to Ty - Twoja osobowość jest ogromnie ważna na zagranicznych uczelniach, dlatego najważniejsza jest Twoja chęć samorealizacji na wybranym kierunku, Twój charakter, motywacja i determinacja!

 

Proces rekrutacji w Polsce

Proces rekrutacji na uczelnię zagraniczną

 • W Polsce najważniejsze są Twoje oceny. Jeżeli chcesz dostać się na dobre studia, musisz ukończyć szkołę z bardzo dobrymi ocenami oraz wspaniale zdać egzamin państwowy.
 • Ty sam musisz się zająć aplikacją, rejestracją i dokumentami!
 • Wyniki rekrutacji poznasz po egzaminach końcowych, w połowie lata.

 

 • Najważniejsza jest motywacja i chęć studiowania na wybranym kierunku!
 • Najważniejszą rzeczą podczas składania wniosku jest prawidłowe wypełnienie formularza aplikacyjnego i spełnienie minimalnych wymagań wstępnych dla danego programu studiów!
 • Kastu zajmie się wszystkimi formalnościami, przejściem przez trudny system aplikacyjny uczelni.
 • Wyniki rekrutacji poznasz pod koniec maja lub na początku czerwca* – może nawet przed egzaminami maturalnymi! Spokojnie zdasz egzaminy państwowe, ponieważ już będziesz wiedzieć, dokąd pojedziesz na studia. :)

  *jedynie w Danii wyniki rekrutacji ogłaszane są pod koniec lipca.