Wypis ocen

Wypis ocen to dokument świadczący o Twoim wykształceniu do momentu uzyskania świadectwa dojrzałości. Na podstawie tego dokumentu uczelnia zapoznaje się z tym, jakie przedmioty do tego momentu były przez Ciebie zaliczane i z jakim skutkiem (oceną). To jest oficjalny dokument, który powinien być dokładnie wypełniony i potwierdzony pieczątką szkoły oraz podpisem upoważnionej osoby.

Wypis ocen powinien wypełnić każdy, kto ubiega się o miejsce na studiach licencjackich,
a nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości. Jeżeli już posiadasz świadectwo dojrzałości, to wypis ocen musisz wypełnić tylko wtedy, gdy starasz się o przyjęcie na jedną z uczelni w Danii, gdzie wymaga się zaliczenia odpowiedniej ilości godzin danego przedmiotu, a te, które są wskazane na świadectwie, nie wystarczają (czy konieczna jest konkretna ilość godzin, możesz się dowiedzieć, klikając na interesujący kierunek i wybierając zakładkę „Wymagania rekrutacyjne”).

 

Wypis ocen możesz pobrać poniżej:
wypis ocen dla szkół trzyletnich dla uczelni w Danii
wypis ocen dla szkół czteroletnich dla uczelni w Danii
wypis dla szkół trzyletnich dla uczelni w Holandii, Szwecji, Finlandii i UK
wypis ocen dla szkół czteroletnich dla uczelni w Holandii, Szwecji, Finlandii i UK

 

UWAGA! Aplikując w trakcie ostatniej klasy szkoły średniej na uczelnie w Holandii, Szwecji, Finlandii lub Wielkiej Brytanii, zamiast wypisu ocen do formularza aplikacyjnego można załączyć świadectwo z drugiej klasy (lub trzeciej w przypadku szkół czteroletnich) wraz z tłumaczeniem.

Jakie informacje powinny być zawarte w wypisie ocen?

Przedstawiamy krótką instrukcję, jakie informacje należy przedstawić w wykazie, aby było jak najmniej niejasności i wykaz mógł zostać uzupełniony za pierwszym podejściem:

  • Na górze powinna być przedstawiona informacja o Tobie – pełne imię i nazwisko oraz data urodzenia. W imieniu i nazwisku nie można używać polskich znaków;

  • Poniżej powinny się znaleźć dane kontaktowe szkoły – nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail. Tu również nie należy używać polskich znaków. Nie tłumacz nazwy szkoły na język angielski, należy przedstawić oryginalną nazwę;

  • W kolumnie „przedmioty” należy zaznaczyć, jaki język w Twojej szkole jest nauczany jako język ojczysty oraz jakiego języka obcego się uczysz (jeżeli się uczysz). Tam też pozostawiono kilka pustych rubryk, w które możesz wpisać nazwy przedmiotów, jeśli uczysz się ich w szkole, a nie znalazły się w wykazie (wpisz je zarówno w języku polskim, jak i angielskim);

  • Pozostałe cztery kolumny są przeznaczone na wpisanie liczby godzin danego przedmiotu. Musisz oddzielnie wpisać godziny z przedmiotów w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie szkoły średniej oraz sumaryczną liczbę godzin. W wykazie powinny być wpisane godziny zegarowe, a nie lekcyjne. Objaśnienie, jak je policzyć, znajdziesz poniżej;

  • Dwie ostatnie kolumny są przeznaczone na oceny. W pierwszej kolumnie należy wpisać roczne oceny z jdrugiej klasy, a w drugiej oceny z pierwszego półrocza z trzeciej. Jeżeli w momencie wysłania formularza aplikacyjnego oceny końcowe nie są zatwierdzone, to możesz wpisać wstępne oceny. Przy ocenach zaznacz na jakim poziomie były realizowane przedmioty (A – rozszerzony, B – podstawowy;

  • W dolnej części strony powinny być imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej wykaz, pieczątka szkoły i dzień, w którym dokument podpisano.

Szczegółową instrukcję do poprawnego wypełnienia formularza znajdziesz tutaj.

Jak są liczone godziny?

Jak wspominaliśmy, uczelnie wymagają ilości godzin zegarowych (60 minut), a nie lekcyjnych (45 minut). W celu prawidłowego obliczenia tej liczby należy wykorzystać niniejszy wzór:

liczba godzin lekcyjnych (lekcji) × 45 : 60 = ilość godzin zegarowych

Liczba godzin lekcyjnych oznacza liczbę Twoich lekcji. Ile lekcji danego przedmiotu miałeś
w danej klasie, powinni wiedzieć pracownicy administracji w sekretariacie.

Gdy będziesz liczyć godziny w trzeciej klasie, to podaj ich liczbę w ciągu całego roku, nawet jeżeli rok się jeszcze nie skończył. Uczelnie chcą wiedzieć, ile ich będziesz miał do końca szkoły, a nie ile miałeś do momentu sporządzenia wykazu ocen. Godziny dla każdej klasy należy liczyć oddzielnie, a w celu otrzymania ogólnej sumy wystarczy po prostu dodać wszystkie otrzymane wyniki. Licząc godziny, należy brać pod uwagę tylko lekcje - dodatkowe zajęcia nie wchodzą w skład lekcji. Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości, to polecamy przejrzeć wyjaśnienia załączone do formularza wykazu ocen. Tam przedstawiono przykład, który pomoże lepiej zrozumieć, jak dokładnie policzyć godziny.

Co zrobić, jeżeli szkoła odmawia wypełnienia wypisu ocen Kastu?

Czasami bywa tak, że szkoła odmawia opieczętowania wypisu przedstawionego przez nas.
W takim przypadku możesz zostawić w szkole wypis Kastu jako przykład, na podstawie którego w sekretariacie powinien zostać przygotowany podobny dokument. Najważniejsze, aby wykaz przygotowany przez szkołę był sporządzony w języku angielskim (lub przetłumaczony na angielski), a zawarte w nim informacje – identyczne jak w wykazie Kastu.