O Kastu

 
Kastu International to organizacja międzynarodowa, którą utworzono po to, aby pomóc młodym osobom w zrealizowaniu marzenia o zdobyciu wyższego wykształcenia za granicą.


Kastu

Tworzy przyjazny i odpowiedzialny zespół, który rozumie, z jakimi przeszkodami może spotkać się osoba, która ma zamiar studiować za granicą. Konsultanci Kastu nie tylko udzielą obiektywnej informacji o możliwościach studiowania na interesującym kierunku, ale także będą towarzyszyć w trakcie procesu aplikacyjnego.

 
Cel Kastu 

Bezpłatnie pomóc Ci dostać się na uczelnię za granicą i zadbaćo to, aby proces aplikacji był prosty, zrozumiały i skuteczny.
 

 
Misja Kastu 

Rozpowszechnianie wśród młodzieży poglądu, że po studiach będą mogli zarówno zostać za granicą, jak i wrócić do Polski! Wierzymy, że ludzie, którzy studiowali za granicą rozumieją procesy globalne i posiadają szerszy światopogląd! Wierzymy, że po powrocie do Polski ci ludzie będą promować zmiany socjalne i ekonomiczne i pozwolą na bardziej dynamiczny rozwój kraju!