System oświaty w Finlandii

Finlandia jest znana ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do nauki, wysokiej jakości studiów i dużego szacunku dla nauczycieli i wykładowców – tylko najlepsi z najlepszych mogą nimi zostać. 

Równość

W 2009 roku Finlandia rozpoczęła i z powodzeniem wdrożyła reformę uniwersytecką. Wszystkie fińskie uniwersytety są teraz uczelniami publicznymi, więc warunki studiowania są takie same dla wszystkich. Finlandia jest krajem, w którym studenci nie dzielą się na "lepszych" i "gorszych" - wykładowcy traktują wszystkich jednakowo, a rywalizacja nie jest sposobem na zwiększenie motywacji.

Badania naukowe

Niewątpliwym plusem studiów w kraju świętego mikołaja są silne stosunki międzynarodowe między Finlandią a innymi krajami. Fińskie uczelnie otwierają coraz więcej kierunków nauczanych w języku angielskim a badania fińskich naukowców są znane na całym świecie. To właśnie fińscy naukowcy współpracują wraz z European Space Agency nad jedzeniem, które będzie można w przyszłości produkować na Marsie! Nowoczesne i innowacyjne badania naukowe prowadzone na fińskich uniwersytetach doprowadziły do wprowadzenia w życie codzienne wielu wynalazków. To właśnie fińskim naukowcom zawdzięczamy pulsometr, system Linux, deskorolki, grę „Angry Birds” a nawet wiadomości tekstowe SMS!
 

How Is It Actually to Study in Finland? - 8 IMPORTANT Facts

 

University of Applied Science
Uniwersytety nauk stosowanych nauczają teorii i pozalają studentom na zdobywaniu praktycznych umiejętności. Uniwersytety pozwalają studentom na dostowowanie programów nauczania do ich indywidualnych potrzeb - skupiasz się na tym, co najbardziej Cię interesuje.
Rodzaje studiów

Studia licencjackie:

  • czas trwania - 3.5 roku (210 punktów ECTS);
  • praca badawcza, połączenie teorii z praktyką;
  • skupienie na studencie – doceniane jest wyrażanie własnych opinii i realizowanie innowacyjnych pomysłów;
  • po ukończeniu studiów licencjackich można kontynuować swoją naukę na studiach magisterskich

Studia magisterskie:

  • czas trwania 2 - 2.5 roku (120 - 150 punktów ECTS);
  • specjalizacja w wybranym kierunku, pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach licencjackich;
  • po zdobyciu tytułu magisterskiego można zdecydować się na studia doktoranckie lub rozpocząć pracę;

Studia licencjackie

Studia licencjackie na fińskich uniwersytetach nauk stosowanych przeważnie trwają 3,5 roku. W trakcie nauki studenci przygotowują się do wkroczenia na rynek pracy, są zachęcani przez wykładowców do rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy w konkretnych dziedzinach. Studia składają się z przedmiotów obowiązkowych oraz takich, które studenci mogą wybrać pod kątem swoich zainteresować. Dzięki możliwości wyboru dodatkowych przedmiotów studenci mogą uczyć się tego, czym są najbardziej zainteresowani i zdobywać praktyczną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w przyszłości. Na ostatnim semestrze studenci piszą pracę dyplomową, prezentując w niej wiedzę zdobytą przez cały okres studiów.

Studia magisterskie

Studia magisterskie na fińskich uniwersytetach trwają dwa lub dwa i pół roku. Na studia magisterskie w Finlandii decydują się przeważnie osoby, które już pracują, ale chcą zwiększyć swoją wiedzą w konkretnej dziedzinie. W trakcie trwania studiów magisterskich łączy się teorię razem z praktyką. Na ostatnim semetrze przyszli magistrzy piszą pracę dyplomową.

System oceniania

W Finlandii używa się 10-cio stopniowego systemu oceniania. 10 to najwyższa ocena jaką można uzyskać a 5 to najniższa pozytywna ocena (jeśli dostaniesz 5 z egzaminu to możesz go uznać za zaliczony).