Bezpłatne usługi i "Opłata za pierwsze przyjęcie"

Pamiętaj - większość pomocy oferowanej przez Kastu jest BEZPŁATNA

Zakres naszej pomocy, za który nie pobieramy opłaty:

  1. Konsultacje na temat krajów, uczelni, kierunków studiów, omówienie systemów edukacyjnych, terminów aplikacji
  2. Zaproponowanie kierunków w przypadku sprecyzowanych zainteresowań, dobór uczelni
  3. Ocena świadectw i omówienie możliwości przyjęcia na studia
  4. Pomoc w wypełnianiu formularza aplikacyjnego Kastu
  5. Instrukcje z przykładami pisania listu motywacyjnego
  6. Weryfikacja i omówienie błędów w formularzu aplikacyjnym, liście motywacyjnym
  7. Weryfikacja, przygotowanie i wysyłka dokumentów do uniwersytetów
  8. Administracja procesu aplikacyjnego, tworzenie kont w systemach rekrutacyjnych, dostarczanie dodatkowych dokumentów oraz rozwiązywanie wszelkich problemów pojawiających się w trakcie rekrutacji
  9. Wsparcie w zakresie szukania zakwaterowania (przypomnienia, wysyłanie linków, kontaktów na uczelnie)
  10. Konsultacje przed wyjazdem na studia – formalności, rozpoczęcie studiów, finalizowanie aplikacji

 

Jedyna opłata, którą pobieramy, to 490 PLN "Opłata za pierwsze przyjęcie" dla Kastu International po otrzymaniu pierwszego listu z warunkową ofertą.

Opłatę uiszczasz jednorazowo, dopiero w momencie otrzymania pierwszego warunkowego lub bezwarunkowego przyjęcia na uczelnię. Za każde kolejne otrzymane przyjęcie nie będzie naliczana żadna dodatkowa opłata.

Przypominamy! Za pomocą jednego formularza zgłoszeniowego Kastu możesz aplikować na ponad 20 różnych uniwersytetów za granicą, w różnych krajach na całym świecie. Otrzymasz listy akceptacyjne ze wszystkich krajów, do których aplikujesz, ale będziesz musiał uiścić "opłatę aplikacyjną" tylko za pierwszy warunkowy list akceptacyjny.

 

Dlaczego mamy tak niewielką opłatę aplikacyjną?

Organizacja Kastu International jest finansowana przez instytucje Unii Europejskiej, dlatego wszystkie usługi Kastu są bezpłatne. Mamy tylko niewielką opłatę aplikacyjną, która służy częściowo pokryciu kosztów wypełnienia formularzy, wysyłki dokumentów i administracji procesu rekrutacyjnego.

A ponadto - tę niewielką opłatę trzeba będzie uiścić tylko wtedy, gdy zobaczysz rezultaty naszej pracy!

Jeśli nie będzie rezultatów, nie będzie trzeba płacić!

Komentarze od studentów Kastu

Oto kilka komentarzy od naszych już przyjętych na uczelnie studentów - dużo więcej znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.