London South Bank University

London
 • University of the Year for Graduate Employability 2018 (Good University Guide);
 • entrepreneurial University of the Year 2016 (Times Higher Education Awards);
 • central London location (only 20 minutes walk from Big Ben and the London Eye);
 • accredited courses to developed with industry (9 out of 10 students in work or further study 6 months after graduation).

 

O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa
London South Bank University (LSBU) położony jest, jak sama nazwa wskazuje, w południowej części Londynu. Jest  uczelnią o ponad stuletniej tradycji. Instytucje, które zainicjowały tworzenie się zalążków Uniwersytetu, powstały jeszcze w 1892 roku. Uniwersytet jest dumny ze swojej historii, jeżeli Cię ona interesuje, więcej informacji możesz znaleźć tutaj i tutaj. LSBU prowadzi także archiwum, w którym gromadzone są materiały dotyczące działalności uczelni od początku jej istnienia. Długa tradycja nie przeszkadza jednak w dążeniu do nowoczesnej edukacji.

Studenci są dla uczelni nie tylko członkami społeczności akademickiej, lecz także klientami - takie podejście motywuje, aby starać się zaspokoić wszystkie ich potrzeby. Zadowolenie studentów z jakości kształcenia i wysokie osiągnięcia to dla uczelni najważniejsze kryteria oceny. Jednakże, aby dodatkowo potwierdzić wysoką pozycję LSBU na szczeblu krajowym i międzynarodowym podajemy poniżej listę przyznanych tej uczelni:

LSBU zalicza się także do 20 najlepszych brytyjskich uniwersytetów pod względem początkowych zarobków absolwentów.

Uniwersytet stara się tworzone przez siebie programy edukacyjne dostosować do ducha XXI wieku – treść programowa koncentruje się na istotnych potrzebach i wymaganiach współczesnego rynku pracy, a także stara się zapewnić wszystkie niezbędne, najnowsze urządzenia i technologie, aby studenci byli nie tylko przygotowani do wejścia na rynek pracy XXI wieku, lecz by już na studiach funkcjonowali w takim środowisku, jakim będą otoczeni w pracy.

Na uczelni stale prowadzone są inwestycje mające na celu podwyższanie standardu wyposażenia Uniwersytetu w przestrzenie i zaplecze, które stwarzają studentom korzystne warunki do zdobywania wiedzy i doświadczenia. Jednak pomimo tych nakładów, finanse uczelni są traktowane z najwyższą ostrożnością, aby, nawet w okresie niestabilności gospodarczej, pozostała ona bezpieczną i renomowaną instytucją, w której studenci mogą czuć się pewnie.

Uniwersytet oferuje wszystkim studentom wiele usług:

 • Dostęp do laboratoriów;

 • Centrum studenckie, gdzie zgromadzone są wszystkie organizacje akademickie, udzielające studentom pomocy w kwestiach uczelnianych i zawodowych. Niezbędnej pomocy w kwestiach dotyczących zatrudnienia udziela Employability Service. Możesz liczyć na wsparcie serwisu w poszukiwaniu miejsca praktyki, planowaniu kariery po ukończeniu studiów, a nawet w poszukiwaniu dorywczej pracy w niepełnym wymiarze godzin, kiedy potrzebujesz zastrzyku finansowego. Podtrzymywanie zaś korzystnej współpracy z pracodawcami i agencjami zatrudnienia, pozwala stworzyć jak najlepsze możliwości zatrudnienia dla studentów. Ponadto serwis udziela  pomocy w przygotowaniu profesjonalnego CV i porad, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Biblioteka oferuje ciche i wygodne miejsce do nauki, bogaty zbiór publikacji, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznyej, dostęp do bazy danych, itp.

 • Stanowiska pracy imitują przestrzenie, w których studenci prawdopodobnie będą pracować po ukończeniu studiów.

 • Bezpłatna pomoc i dodatkowe usługi szkoleniowe w różnych formach: kursy, warsztaty, indywidualne konsultacje z nauczycielem.

 • Możliwość uczestniczenia w kursach przygotowawczych z języka angielskiego przed rozpoczęciem studiów, aby student lepiej poznał specyfikę i słownictwo akademickiego języka angielskiego.

 • Kawiarnie i bufety w miasteczkach studenckich, oferujące tanie posiłki.

 • Obiekty sportowe Uniwersytetu: pomieszczenia i sprzęt dostępne dla studentów uprawiających sport.

 • Stowarzyszenie  Studentckie  oferuje różnorodne, dostępne dla wszystkich, imprezy towarzyskie.

 • Gwarantuje udogodnienia i szczególne warunki studentom niepełnosprawnym.

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne

Średnia z matury 60-85% (przynajmniej dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym na 40-65%). Szczegółowe wymagania zależą od wybranego kierunku.

 • Świadectwo ukończenia drugiej klasy (liceum) lub trzeciej klasy (technikum) – załącz ten dokument jeśli wciąż się uczysz i dlatego nie masz jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Nie musisz załączać tłumaczenia tego dokumentu.

 • Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ukończenia szkoły średniej wystarczy, że do formularza aplikacyjnego załączysz świadectwo dojrzałości (maturalne) wraz ze świadectwem ukończenia liceum (bądź technikum) - do obu tych dokumentów potrzebne jest też tłumaczenie przysięgłe.

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • rozszerzona matura z języka angielskiego na minimum 70%
 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Uwaga: wymagania na poszczególnych kierunkach mogą różnić się między sobą.

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie (studia I stopnia), studia magisterskie lub studiują na ostatnim roku studiów I-stopnia. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych obecnych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)
Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.5

 • TOEFL – 90

Top-up

Wymagania rekrutacyjne

O przyjęcie na studia Top-up mogą ubiegać się osoby, które ukończyły pierwszy stopień studiów (licencjackie lub inżynierskie), lub są na ostatnim roku tych studiów. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia Top-up, należy mieć 120-180 punktów ECTS (z przedmiotów dotychczas zaliczonych na studiowanym lub ukończonym kierunku), dlatego podczas składania dokumentów upewnij się, że masz wystarczającą ilość  tych punktów. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych kontynuowanych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa. Kończąc studia Top-up, otrzymasz dyplom studiów pierwszego stopnia.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy tylko załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Uniwersytet oferuje studentom zakwaterowanie w akademikach położonych w pobliżu miasteczka studenckiego. Wszystkie akademiki posiadają kuchnie, pralnie, dostęp do sieci internetowej i sieci uniwersyteckiej. Pokój przyznawany jest jednej osobie. Oferowane są również mieszkania do wynajęcia, w których, w zależności od układu i wielkości budynku, może mieszkać od dwóch do dziewięciu osób.

W sprawie zakwaterowania należy się skontaktować natychmiast po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia. Pokoje przyznaje się według ustalonych kryteriów. Pierwszeństwo  przysługuje studentom obcokrajowcom  (największe szanse mają ci, którzy pochodzą z bardzo odległych krajów) oraz studentom rozpoczynającym pierwszy rok. Bardzo ważne jest również, aby zwrócić się  z wnioskiem o zakwaterowanie jak najwcześniej, ponieważ wnioski rozpatruje się według kolejności zgłoszeń. Termin składania wniosków o zakwaterowanie upływa 1 sierpnia, ale im wcześniej go złożycie, tym lepiej. Opłaty za mieszkanie studenckie można dokonać gotówką lub przelewem bankowym.


Jeżeli chcesz poszukiwać mieszkania na własną rękę, możesz skorzystać z pomocy LSBU Accomodation Service. Pracownicy udzielą Ci przydatnych informacji, udostępnią listę kontaktów do agencji nieruchomości, a także krótką listę mieszkań do wynajęcia.

Jeśli chcesz, aby uczelnia zapewniła Ci mieszkanie, należy wypełnić formularz on line.
Więcej informacji na temat zakwaterowania, warunków, zasad i inne informacje znajdziesz tutaj.
Aby zobaczyć budynki, w których są oferowane mieszkania i zapoznać się z informacjami na temat mieszkań i panujących w nich warunkach, kliknij tutaj.

Kontakt z Accomodation Service:
Numery telefonów:
+44 (0) 20 7815 6417
+44 (0) 20 7815 6412
+44 (0) 20 7815 6424

Adres poczty elektronicznej: accommodation(eta)lsbu.ac.uk