Jonkoping University

Jönköping
 • All 2 year masters at School of Engineering offer Industrial Placement course (short internship at company /industry);
 • International Campus opportunities;
 • 2017 Best of EQUIS accredited business schools;
 • no.1 in Sweden in cited publication on Business Studies and Economics.
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa

Uniwersytet Jönköping jest znany z międzynarodowej atmosfery, ducha przedsiębiorczości oraz współpracy ze społecznością lokalną związaną z przemysłem i biznesem.

Uczelnia prowadzi naukę i oferuje studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie na czterech kierunkach, jest też jedną z trzech niezależnych szwedzkich uczelni oferujących studia podyplomowe. Uniwersytet zobowiązuje się do przestrzegania statutu oraz współpracuje z władzami w zakresie zarządzania i przepisów prawa odnoszących się do uczelni wyższych. Mając na uwadze współczesne wymogi i strategie kształcenia akademickiego, Uniwersytet Jönköping dąży do stworzenia, konkurencyjnej na arenie międzynarodowej, uczelni, która poprzez rozwijanie wiedzy i kompetencji sprosta wyzwaniom przyszłości.

Podstawowym celem uczelni jest rozwijanie profesjonalizmu, twórczego myślenia, kreatywności, stworzenie międzynarodowej atmosfery,  rozbudzanie ciekawości świata oraz impulsu do kształcenia się przez całe życie!

Uniwersytet wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów zagranicznych, gwarantując im zakwaterowanie. Interesującą propozycją uczelni są również tzw. ”Inkubatory przedsiębiorczości”, przeznaczone dla początkujących przedsiębiorców. Studenci, którzy chcieliby poznać oferty kształcenia uczelni akademickich innych krajów, mogą uczestniczyć w licznych, prowadzonych przez Uniwersytet, programach wymiany. Dla tych zaś, którzy chcieliby  skupić się na rynku szwedzkim, organizuje się kursy języka szwedzkiego (jednak miejsca na takich kursach szwedzkiego są szybko rozchwytywane). Warto też wspomnieć, że uczelnia wiele uwagi poświęca aktywizacji życia studenckiego, promując działalność organizacji studenckich, które oferują udział w różnego rodzaju zajęciach, wycieczkach. Osoby pragnące dokładniej  zapoznać się z uczelnią w Jönköping, z oceną jej współpracy międzynarodowej, czytaj tutaj, poznać   zakres realizowanych przez nią programów studiów magisterskich, więcej informacji znajdą w broszurze uczelni.

Na Uniwersytecie Jönköping studiuje  ponad 10.000 osób, z których około 1.500 to studenci zagraniczni, dlatego uznano go za  najbardziej międzynarodową uczelnię. Kształcenie oraz badania naukowe odbywają się na czterech wydziałach, z których trzy są partnerami międzynarodowymi Kastu [Kastu International]: Jönköping International Business Shool, Jönköping School of Engineering oraz School of Education and Communication.

Wydziały

Jönköping International Business Shool (JIBS), od  momentu powstania w 1994 roku, jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, tak w zakresie prowadzonych badań, jak i oferowanych  programów studiów licencjackich i magisterskich. Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych wykładowców, dlatego  JIBS stała się najsilniejszą pod względem promowania przedsiębiorczości szkołą akademicką w Skandynawii.

JIBS jako pierwsza szkoła biznesowa w Szwecji jest akredytowana przez 2 instytucje - EQUIS i AACSB. Plasuje ją to w 0,1% najlepszych szkół biznesowych na świecie! 

Uczelnia jest doceniana na arenie międzynarodowej ze względu na jakość badań prowadzonych w dziedzinie przedsiębiorczości i infrastruktury, rozwoju regionalnego, gospodarki, mediów, badaniu firm rodzinnych i prawa podatkowego.  Realizowane w JIBS programy są bezpośrednio związane z branżą. Wydział współpracuje z niemal 200 uczelniami w 65 krajach. Realizowane tu programy zapewniają studentom odbywanie stażu w firmach szwedzkich, dzięki czemu mogą zdobytą na studiach wiedzę teoretyczną wykorzystać w praktyce. Studenci z zagranicy reprezentują prawie 80 krajów i stanowią blisko jedną trzecią wszystkich studentów. Studia w Jönköping  stanowią integralny element ich kariery, toteż są oni silnie związani z uczelnią. Prowadząc badania na poziomie  światowym i ściśle współpracując z przemysłem oraz biznesem, JIBS oferuje programy szkoleniowe, które odzwierciedlają realia współczesności. Najbardziej nowoczesny wydział, usytuowany w dynamicznie rozwijającym się centrum miasta, oferuje idealne warunki do nauki.

School of Engineering posiada około 1800 studentów i jest jedną z największych instytucji prowadzących kształcenie inżynierów  w Szwecji. Jest to prestiżowa  uczelnia inżynieryjna, będąca wiodącym członkiem Zrzeszenia CDIO Initiative™ (Conceive – Design – Implement – Operate). Wydział znajduje się w jednym z dynamiczniej rozwijających się  regionów – Smalandii, w którym dominuje przemysł małych i średnich przedsiębiorstw. Uczelnia kształci inżynierów, opierając się na programach, które są tworzone w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i zapewniają szeroko pojętą edukację techniczną. Jednym z podstawowych celów uczelni jest uwzględnianie w programach wiedzy i doświadczenia osób już pracujących w branży. School of Engineering jest ośrodkiem zainteresowania społeczności i słynie z międzynarodowej atmosfery, przedsiębiorczości, innowacyjności nauczania, podtrzymywania związków pomiędzy gospodarką i technologią społeczeństwa informacyjnego i systemów produkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw..

W School of Education and Communication [Wyższa Szkoła Edukacji i Komunikacji] studiuje 5000 studentów. Tak jak i w przypadku innych wydziałów Uniwersytetu   Jönköping, wydział posiada umowy z wieloma  uczelniami w innych krajach, czytaj tutaj, oferując możliwość studiowania w innych krajach w ramach wymiany. Jako "exchange student”,czyta możesz nawiązać kontakty z partnerami z branży na całym świecie. Wydział Education and Communication rozwija ścisłą współpracę w różnych dziedzinach. Warte uwagi są proponowane podczas studiów praktyki, które pomagają młodym ludziom w wejściu na rynek pracy. O możliwości odbycia stażu podczas studiów czytaj tutaj.

Jönköping miasto

Jönköping jest dziesiątym co do wielkości miastem w Szwecji, znajduje się w regionie  znanym ze swojej innowacyjności i przedsiębiorczości. Studenci żyją tu w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa. Jednak nie brakuje tu także wesołego życia nocnego, kwitnącego w licznych kawiarniach, barach i restauracjach. Miasto stale się rozwija, komunikacja w nim jest szybka i łatwa bez względu na to, w jaki sposób  będziesz się poruszać – autobusem, rowerem, czy też na piechotę. W pobliżu kampusu znajduje się biblioteka, a także teatry, centra sportowe, parki, muzea, kina, hotele, restauracje, bary, kawiarnie, sklepy i niezwykłe, ciągnące się na długości trzech kilometrów, plaże. Studenci są ważną  częścią społeczności miasta, biorąc pod uwagę, że liczy ono 126 000 tysięcy mieszkańców, a sama uczelnia skupia 11000 tysięcy osób. Odgrywają także ważną rolę w życiu kulturalnym miasta, angażują się w imprezy organizowane na terenie miasta, tworzą atmosferę międzynarodowej integracji, a jednocześnie i miasto jest w pełni integralnym środowiskiem dla studentów.

 

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne

Uwaga: Na tej uczelni miejsca mogą skończyć się przed upłynięciem terminy aplikacji. Z tego względu polecamy aplikować jak najszybciej!

Warunkiem podjęcia studiów na tej uczelni jest uzyskanie odpowiednich wyników w nauce, spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań oraz przesłanie dokumentów w wyznaczonym terminie.

 • Wypis ocen – jeśli wciąż się uczysz i dlatego nie masz jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej, bardzo ważne jest załączenie wypisu. Szczegółowe informacje na temat sposobu wypełniania tego dokumentu oraz termin jego przesłania znajdziesz tutaj.

 • Świadectwo dojrzałości – w przypadku ukończenia szkoły średniej nie potrzebujesz wypisu ocen – wystarczy, że do formularza aplikacyjnego załączysz Świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia liceum (bądź technikum).

 • List motywacyjny (nie dłuższy niż 1000 słów) - wskazówki, jak napisać list motywacyjny znajdziesz tutaj. Możesz też tutaj zamówić darmową instrukcję, wraz z przykładami.
W Szwecji obowiązuje tak zwany konkurs świadectw, dlatego aplikanci powinni mieć średnią przynajmniej ok. 4,5.

 

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Certyfikat z języka angielskiego należy przesłać nam najpóźniej do 15 KWIETNIA. Aplikacja nie będzie rozpatrywana bez wyniku certyfikatu językowego, dlatego najlepiej jest zdać go jak najszybciej.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS – 6.5 (nie mniej niż 5.5 z każdej części).

 • TOEFL – 90 (wymagane jest nie mniej niż 20 punktów z części pisemnej). Wyniki testu TOEFL powinny zostać wysłane bezpośrednio z centrum, w którym był zdawany test.

*Certyfikatu językowego nie potrzebują osoby, które ukończyły szkołę średnią i już w momencie aplikacji posiadają świadectwo maturalne ze zdanym rozszerzeniem z języka angielskiego.

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie (studia I stopnia), studia magisterskie lub studiują na ostatnim roku studiów I-stopnia. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych obecnych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano. UWAGA! Do formularza obowiązkowo trzeba załączyć zaświadczenie w języku angielskim potwierdzające, że jest się studentem ostatniego roku studiów. Dokument powinien być potwierdzony przez Twoją uczelnię.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

 • List motywacyjny (nie dłuższy niż 1000 słów) - wskazówki, jak napisać list motywacyjny znajdziesz tutaj. Możesz też tutaj zamówić darmową instrukcję, wraz z przykładami.

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Certyfikat z języka angielskiego należy przesłać nam do 15 KWIETNIA.* Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS – 6.5 (nie mniej niż 5.5 z każdej części).

 • TOEFL – 90 (wymagane jest nie mniej niż 20 punktów z części pisemnej). Wyniki testu TOEFL powinny zostać wysłane bezpośrednio z centrum, w którym był zdawany test.

* Jeśli nie możesz otrzymać certyfikatu IELTS/TOEFL przed 15 kwietnia, skontaktuj się z konsultantami Kastu najwcześniej jak jest to możliwe. Konsultanci sprawdzą, czy uczelnia indywidualnie rozpatrzy Twoją aplikację i czy będzie możliwe przesłanie certyfikatu w późniejszym terminie. (Pamiętaj, że jeśli uczelnia uwzględni Twoją wyjątkową sytuację, będziesz musiał przedstawić potwierdzenie rejestracji do egzaminu IELTS/TOEFL).

Studenci z zagranicy mogą liczyć na pośrednictwo uczelni w znalezieniu mieszkania. Zaleca się skorzystanie z tej pomocy w celu zapewnienia sobie bezpiecznego pobytu. Ponadto można napotkać  trudności z samodzielnym znalezieniem mieszkania.

Uczelnia nie posiada akademików, jednak współpracuje z agencjami nieruchomości wynajmującymi  prywatne mieszkania oraz pokoje w mieście. Studenci z zagranicy mogą ubiegać się o mieszkanie w centralnej administracji uniwersyteckiej. W sprawie zakwaterowania należy się zwracać do koordynatora Cariny Hedfors pod adres:  accommodation@hj.se.

Cena wynajmu mieszkania waha pomiędzy 1800 a 3000 SEK, czyli 188-313 Euro miesięcznie, w zależności od lokalizacji, powierzchni mieszkalnej, wyposażenia itd. W większości przypadków cena najmu uwzględnia opłaty za prąd, ogrzewanie oraz koszty zużycia wody. Za telefon należy dodatkowo płacić.

Uczelnia zapewnia zakwaterowanie studentom z zagranicy, którzy zostali przyjęci na studia i zwrócili się z wnioskiem dotyczącym zakwaterowania przed upływem wyznaczonego terminu. Wniosek o zakwaterowanie należy wysłać  pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową  uczelni w Jönköping. Aby mieć pewność, że zakwaterowanie będzie przyznane, każdy student powinien zarejestrować się, podając swoje dane i datę przyjazdu, nawet jeżeli nie przyjedziesz w określonym dniu lub nie potrzebujesz korzystać z serwisu pick-up.

Podanie informacji o przyjeździe i „pick-up”

Informacja o przyjedzie powinna  zostać podana na tej samej stronie  internetowej, przez którą student zwracał się z prośbą o zakwaterowanie. Uczelnia oferuje usługę „pick-up”. Polega ona na tym, że w podanym w formularzu terminie przyjazdu studenci zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów, odbierają przybywających do Jönköping nowych studentów z lotniska, dworca kolejowego lub też autobusowego  i odprowadzają ich do miejsca zakwaterowania. Dlatego tak ważna jest informacja dotycząca daty i godziny przyjazdu. Studenci, którzy przybędą w innym terminie niż podany we wniosku o zakwaterowanie, nie będą mogli skorzystać z tej usługi.

                    
Zapytaj studentów
Kontakty do osób, które studiowały lub studiują na tej uczelni i mogą opowiedzieć Ci więcej o studiach i swoich doświadczeniach i życiu za granicą :)
Wiktoria Klaudia Dunst
International Management (Bachelor)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006078130414