university of your choice (DE)

all
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa

Interesują cię studia w Niemczech? Kastu pomoże ci osiągnąć ten cel!

Studia na państwowych uczelniach w Niemczech są bezpłatne i odbywają się w języku niemieckim. Aby dostać się na uczelnię, wymagany jest poziom języka niemieckiego C1 (CEFR).

W związku z tym celem, Kastu współpracuje z najlepszymi szkołami językowymi w Niemczech, które oferują specjalne programy Uniwersytecki Pathway dla tych, którzy chcą studiować na niemieckich uczelniach!

Najlepsze szkoły językowe w Niemczech to:

Jak przebiega program Uniwersytecki Pathway?

 1. Intensywnie uczysz się języka niemieckiego, 20-30 godzin tygodniowo. Czas trwania kursu zależy od twojego obecnego poziomu języka niemieckiego i trwa od 12 do 48 tygodni;
 2. W trakcie kursu pomagamy wybrać odpowiednią uczelnię i program studiów, zgodnie z twoimi potrzebami i wynikami z matury;
 3. Podczas kursu szkoły językowe organizują różne wydarzenia, wycieczki i inne formy rozrywki dla studentów, integrując ich w życie w Niemczech;
 4. Po zakończeniu kursu obowiązkowe jest zdanie egzaminu języka niemieckiego na poziomie C1. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, szkoła językowa pomoże w przygotowaniu i wysłaniu wszystkich dokumentów do wybranych 3 przez Ciebie uniwersytetów. W wypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu, kurs jest powtarzany, a student kontynuuje naukę do czasu zaliczenia egzaminu na poziomie C1.

Czym wyróżnia się program Uniwersytecki Pathway?

 • Do programu Uniwersyteckiego Pathway mogą przystąpić osoby, które nie posiadają żadnej znajomości języka niemieckiego;
 • Duży nacisk kładziony jest na mówienie. Podczas kursu będziesz zachęcany do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na różne tematy, zadaniach grupowych, debatach, grach;
 • Wiedzę zdobytą na lekcjach studenci praktykują również po zajęciach, komunikując się w nieformalnym środowisku, organizowane przez szkołę językową, np. wizyty w kawiarni, pieczenie ciasteczek czy wycieczki po najpopularniejszych miejscach w mieście;
 • Nauczyciele są native speakerami;
 • Klasa składa się z 8–16 studentów, podzielonych według poziomu znajomości języka.

Dlaczego warto wybrać program Uniwersytecki Pathway?

 • Nie musisz mieć wybranego kierunku studiów. Masz rok, by zrozumieć, co chcesz studiować i wybrać program studiów;
 • Możliwość zamieszkania za granicą. Międzynarodowe doświadczenie i poznawanie ludzi z całego świata;
 • Dużo wolnego czasu. Lekcje odbywają się do południa, więc będziesz mieć czas na rozrywkę lub pracę;
 • Sensowne spędzenie czasu. W ciągu roku nie tylko nauczysz się języka, zdecydujesz, co chcesz studiować, ale także zdobędziesz doświadczenie życiowe w obcym kraju.
Przykładowy harmonogram studentów programu Uniwesytecki Pathway:

Jak przebiega rekrutacja do programu Uniwersyteckiego Pathway?

 1. Wybierz miasto w Niemczech, w którym chciałbyś uczestniczyć w programie;
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy online na stronie Kastu;
 3. Przejdź bezpłatny test określający poziom znajomości języka niemieckiego, który pomoże ocenić twoje obecne umiejętności i określić czas trwania kursu, w którym będziesz mógł osiągnąć poziom C1;
 4. Otrzymasz ofertę od niemieckiej instytucji edukacyjnej i potwierdzisz udział w programie.
Rozpoczęcie programu Uniwersyteckiego Pathway:
 1. Istnieją różne scenariusze, które zależą od twojej obecnej znajomości języka niemieckiego i od tego kiedy chcesz rozpocząć studia na niemieckim uniwersytecie (w październiku  czy w marcu/kwietniu*).
 2. Jeśli twoja znajomość języka niemieckiego jest na zerowym poziomie i chcesz rozpocząć studia na uniwersytecie od października, zalecamy rozpoczęcie programu Uniwersyteckiego Pathway w lipcu/sierpniu. Będziesz mieć pewność, że zdążysz ukończyć cały program i zdać egzamin z języka niemieckiego przed zakończeniem procesu rekrutacji na uczelnie (termin składania formularzy rekrutacyjnych upływa 15 lipca).
 3. Jeśli twoja znajomość języka niemieckiego jest na zerowym poziomie i chcesz rozpocząć studia na uniwersytecie od marca, wtedy zalecamy rozpoczęcie programu Uniwersyteckiego Pathway w grudniu/styczniu. Będziesz mieć pewność, że zdążysz ukończyć cały program Uniwersyteckiego Pathway i zdać egzamin z języka niemieckiego przed zakończeniem procesu rekrutacji na uniwersytet (termin składania formularzy rekrutacyjnych upływa 15 stycznia).
 4. Twój indywidualny program zostanie opracowany po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego online na stronie Kastu.

*Większość programów studiów na niemieckich uczelniach rozpoczyna się w październiku. Jednak około 40% programów studiów można rozpocząć również od marca/kwietnia.

Przykładowy scenariusz programu University Pathway:

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne

 • Wypis ocen - jeśli jeszcze nie ukończyłeś szkoły, konieczne jest dołączenie wypisu ocen. Szczegółowe informacje na temat wypisu ocen i kiedy jest ono wymagane znajdziesz tutaj.
 • Świadectwo dojrzałości - jeśli już ukończyłeś szkołę, nie trzeba dołączać wypisu ocen, wystarczy załączyć swoje świadectwo dojrzałości na formularzu aplikacyjnym.

 

Uwaga! List motywacyjny nie jest wymaganym dokumentem podczas składania wniosku na programy Uniwersytecki Pathway

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Nie ma żadnych wymagań dotyczących języków angielskiego ani niemieckiego. Można ubiegać się o przyjęcie bez żadnej wiedzy w tych językach.

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Do programów magisterskich mogą się ubiegać wszyscy, którzy ukończyli uniwersytet lub ci, którzy obecnie studiują na ostatnim roku. Studia, które ukończyłeś lub nadal kontynuujesz, muszą być w podobnym kierunku, jak ten, na który chcesz się dostać, ponieważ przyjęcie opiera się na zgodności punktów ECTS.

 • Świadectwo z ECTS - jeśli jeszcze nie ukończyłeś szkoły wyższej, musisz dołączyć świadectwo z ECTS, w którym będzie widoczne, jakie przedmioty studiujesz, jakie oceny uzyskałeś i ile punktów ECTS za nie otrzymałeś. Jeśli wysyłasz wniosek na ostatnim roku studiów, dyplom musisz dołączyć później, gdy go otrzymasz.
 • Dyplom licencjata - jeśli już ukończyłeś uczelnię wyższą, nie potrzeba załączać świadectwa z ECTS, wystarczy dołączyć swój dyplom licencjata do formularza aplikacyjnego.

Uwaga! List motywacyjny nie jest wymaganym dokumentem podczas składania wniosku na programy Uniwersytecki Pathway.

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Nie ma żadnych wymagań dotyczących języków angielskiego ani niemieckiego. Można ubiegać się o przyjęcie bez żadnej wiedzy w tych językach.

Podczas studiowania w szkole językowej w Niemczech istnieje wiele opcji zakwaterowania, więc wybór odpowiedniego typu zależy od twoich potrzeb i możliwości finansowych.

Większość szkół językowych współpracujących z Kastu oferuje swoje własne akademiki lub pomagają w znalezieniu zakwaterowania na prywatnym rynku lub w rodzinach. Niemniej jednak zakwaterowanie oferowane przez szkoły językowe jest nieco droższe niż na rynku prywatnym, dlatego warto samodzielnie poszukać tańszego mieszkania. Najczęściej międzynarodowi studenci przyjeżdżający do Niemiec na początku zamieszkują w akademikach, ale potem szybko znajdują znajomych i wynajmują mieszkanie wspólnie, co jest tańsze.

Należy pamiętać, że znalezienie mieszkania na prywatnym rynku w Niemczech jest trudne i wymaga dużo czasu i wysiłku, dlatego zalecamy rozpoczęcie poszukiwań jak najwcześniej.

Typy zakwaterowania dla studentów szkół językowych w Niemczech:
 • Akademik/hotel;
 • Apartamenty;
 • Pokój w niemieckim domu rodzinnym.

GLS – Berlin

Ceny wynajmu mieszkań na prywatnym rynku w Berlinie wahają się między 450 a 600 euro miesięcznie.

Kilka stron internetowych, na których można szukać mieszkań w Berlinie:

Typy zakwaterowania oferowane przez GLS:

GISMA – Hannover

Ceny wynajmu mieszkań na prywatnym rynku w Hanowerze wahają się między 320 a 500 euro miesięcznie.

Kilka stron internetowych, na których można szukać mieszkań w Hanowerze:

Szkoła językowa GISMA oferuje pomoc w znalezieniu zakwaterowania w Hanowerze. Za tę usługę pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 300 euro.

Carl Duisberg – Kolonia

Ceny wynajmu mieszkań na prywatnym rynku w Kolonii wahają się między 400 a 850 euro miesięcznie.

Kilka stron internetowych, na których można szukać mieszkań w Kolonii:

Oferowane zakwaterowanie w Carl Duisberg w Kolonii:
 • Apartamenty - ceny zaczynają się od 250 euro za tydzień.
 • Wynajem pokoju na prywatnym rynku/w domu niemieckiej rodziny - ceny zaczynają się od 150 euro za tydzień.

Więcej informacji na temat mieszkań w Kolonii znajdziesz tutaj.

Carl Duisberg – Radolfzell

Ceny wynajmu mieszkań na prywatnym rynku w Radolfzell wahają się między 400 a 700 euro miesięcznie.

Niewiele ofert wynajmu mieszkań jest dostępnych w Radolfzell, ponieważ miasto nie jest duże.

Kilka stron internetowych, na których można szukać mieszkań w Radolfzell:

Oferowane zakwaterowanie w Carl Duisberg w Radolfzell:
 • Apartamenty - ceny zaczynają się od 320 euro za tydzień;
 • Pokój w akademiku - ceny zaczynają się od 90 euro za tydzień;
 • Wynajem pokoju na prywatnym rynku/w domu niemieckiej rodziny - ceny zaczynają się od 140 euro za tydzień.

Więcej informacji na temat mieszkań w Radolfzell znajdziesz tutaj.

Carl Duisberg – Monachium

Ceny wynajmu mieszkań na prywatnym rynku w Monachium wahają się między 600 a 900 euro miesięcznie.

Kilka stron internetowych, na których można szukać mieszkań w Monachium:

Oferowane zakwaterowanie w Carl Duisberg w Monachium:
 • Apartamenty - ceny zaczynają się od 350 euro za tydzień;
 • Wynajem pokoju na prywatnym rynku/w domu niemieckiej rodziny - ceny zaczynają się od 150 euro za tydzień;
 • Pokój w akademiku - ceny zaczynają się od 200 euro za tydzień.

Więcej informacji na temat mieszkań w Monachium znajdziesz tutaj.

Alpadia – Fryburg

Ceny wynajmu mieszkań na prywatnym rynku we Fryburgu wahają się między 350 a 550 euro miesięcznie.

Kilka stron internetowych, na których można szukać mieszkań na prywatnym rynku:

Oferowane zakwaterowanie w Alpadia we Fryburgu:
 • Pokój w domu niemieckiej rodziny - ceny zaczynają się od 185 euro za tydzień;
 • Apartamenty dla studentów - ceny zaczynają się od 245 euro za tydzień;
 • Prywatny pokój w akademiku - ceny zaczynają się od 245 euro za tydzień.

Więcej informacji na temat mieszkań we Freiburgu znajdziesz tutaj.