Studia Top-up

Na studia uzupełniające (Top-up) mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia I-stopnia lub studiują na ostatnim roku i chcą zmienić kierunek na pokrewny. Kandydując na studia Top-up, należy mieć 120–180 punktów ECTS, dlatego jeżeli chcesz zmienić kierunek, to się zastanów, czy masz ich wystarczającą liczbę. Ukończone przez Ciebie studia (albo na których nadal studiujesz), powinny być zblizone programowo do tych, na które chcesz zmienić, ponieważ przyjęcie jest oparte przede wszystkim na zgodności punktów ECTS. Po ukończeniu studiów uzupełniających otrzymasz dyplom licencjata. Proces aplikacji składa się z 3 etapów:

1. Wybór kierunku studiów;

2. Wypełnienie formularza aplikacyjnego online;

3. Zaliczenie testu z języka angielskiego.

 

Pierwszy etap: wybór kierunku studiów

Wybór studiów uzupełniających jest nieco bardziej ograniczony niż wybór studiów licencjackich, ponieważ możesz kandydować tylko na kierunki zbliżone do dziedziny, którą obecnie studiujesz (lub ukończyłeś). Przed podjęciem decyzji o tym, co i gdzie chcesz studiować, musisz też dogłębnie przemyśleć kilka spraw. Kastu przygotowało kilka przydatnych porad na temat tego, jak wybrać najlepszy dla Ciebie kierunek studiów.

 

Drugi etap: wypełnienie formularza aplikacyjnego online

Gdy już wybierzesz odpowiednie dla Ciebie kierunki, zarejestruj się na stronie Kastu (przycisk rejestracji znajdziesz w prawym górnym rogu). Wówczas zostanie dla Ciebie utworzony formularz aplikacyjny, który będzie musiał być wypełniony przez Ciebie. Po zalogowaniu się na swoje konto oraz wybraniu z listy "Formularz aplikacyjny", w prawym górnym rogu znajdziesz plik „Instrukcja do formularza” – tam zapoznasz się z formularzem i dowiesz się, jak poprawnie go wypełnić. Jeżeli podczas wypełniania formularza  będziesz mieć jakieś pytania lub trudności, zwróć się o pomoc do konsultantów Kastu. Po zalogowaniu do formularza musisz załączyć wszystkie wybrane kierunki i rozłożyć je priorytetowo.

W formularzu wprowadzasz najważniejsze informacje o sobie, swoim wykształceniu, dodatkowym doświadczeniu, językach, którymi się posługujesz, i teście z języka angielskiego, który masz zamiar zaliczyć. Będzie też trzeba załączyć kilka dokumentów:

 • Zdjęcie – nie musi to być fotografia do dokumentów, jednak bardziej formalna. Powinna przedstawiać tylko Ciebie (bez innych osób), musi być wyraźnie widoczna Twoja twarz.

 • Dokument tożsamości – możesz załączyć dowód osobisty lub paszport. Dokument powinien być ważny jeszcze co najmniej przez dwa lata. 

 • Świadectwo dojrzałości oraz załącznik do świadectwa – świadectwo można załączyć do dodatkowych dokumentów. Każda strona powinna być oddzielnym plikiem.

 • Wykaz punktów ECTS/ dyplom ukończenia uczelni – jeżeli jeszcze studiujesz, to musisz załączyć wykaz punktów ECTS, w którym będą wymienione przedmioty, jakie zostały przez Ciebie zaliczone, wraz z ocenami i punktami ECTS. Jeżeli już jesteś absolwentem, to taki wykaz nie będzie potrzebny, wystarczy, że załączysz dyplom ukończenia (każdą stronę oddzielnie). Jeżeli w momencie wysłania formularza studiujesz na ostatnim roku, to dyplom załączysz później, gdy tylko go otrzymasz. 

 • List motywacyjny – list motywacyjny należy napisać dla konkretnego kraju. Jeżeli wybrane przez Ciebie studia są w kilku krajach, to musisz załączyć kilka listów motywacyjnych. Porady dotyczące pisania listów motywacyjnych znajdziesz tutaj

 • Referencje – możesz załączyć do trzech referencji, jednak w zupełności wystarczają jedne. Przynajmniej jeden list referencyjny powinien być podpisany przez osobę, która Cię uczy, tj. nauczyciela. Możesz także załączyć referencje od pracodawcy lub osoby prowadzącej dodatkowe zajęcia, na które uczęszczasz. Obok referencji powinny być przedstawione dane kontaktowe osoby je wystawiającej. Informacje na temat tego, co powinno być zawarte w referencjach, znajdziesz tutaj

 • Dodatkowe dokumenty – jeżeli posiadasz dokumenty poświadczające jakiekolwiek osiągnięcia, które Twoim zdaniem mogą pomóc przy aplikacji, to również możesz je załączyć. Może to być pierwsza nagroda w konkursie, odbyty kurs itd. Opisana działalność/osiągnięcie musi być bezpośrednio związane z kierunkiem studiów, na który została złożona aplikacja.

 • Przykłady prac – osoby, które aplikują na kierunki związane ze sztuką, zapewne będą musiały dostarczyć przykłady prac lub wykonać specjalne zadanie rekrutacyjne, informacja o tym zostanie przesłana w trakcie procesu aplikacji.

Formularz aplikacyjny należy wypełnić i wysłać przed końcem terminu składania dokumentów, dlatego ważne jest, aby wcześniej sprawdzić w kalendarzu aplikacji, do kiedy trzeba to zrobić. Jeżeli aplikujesz na studia  w Anglii i/lub Szkocji, to formularz musisz wysłać do 10 stycznia, jeśli zaś starasz się o przyjęcie na studia licencjackie na uczelnie Danii, Holandii i/lub Szwecji – do 1 marca

Podczas procesu aplikacji masz możliwość uzupełnienia listy kierunków o nowe priorytety. Jeżeli do 10 stycznia wyślesz formularz na uczelnie Anglii i Szkocji, a później uznasz, że chcesz spróbować też w innym kraju, to do 1 marca możesz załączyć dodatkowe kierunki studiów i wtedy Twoja aplikacja zostanie wysłana również tam. Jeżeli już w styczniu zdecydujesz się uczestniczyć w rekrutacji na kilku uczelniach, to do 10 stycznia możesz wysłać formularz ze wszystkimi wybranymi kierunkami i Twoja aplikacja dotrze na wszystkie uczelnie we wszystkich wybranych krajach. Zwróć jednak uwagę, że jeżeli wyślesz formularz z kierunkami studiów w Danii, Szwecji lub Holandii do 10 stycznia, to nie dostaniesz odpowiedzi wcześniej niż inni, ponieważ uczelnie rozpoczynają dyskusje na temat kandydatów po upłynięciu terminu, gdy już otrzymają aplikacje wszystkich zainteresowanych.

 
Trzeci etap: zaliczenie testu z języka angielskiego 

Test z języka angielskiego jest przeznaczony do sprawdzenia wiedzy i umiejętności językowych. Możesz wybierać spośród trzech testów: IELTS, TOEFL i Kastu test z języka angielskiego.

Bardzo ważne jest, aby przy wyborze uczelni wiedzieć, jaki test trzeba zdać. Tego możesz dowiedzieć się tutaj. Jeżeli w tabeli zaznaczono plus przy teście Kastu, to oznacza, że na potrzeby aplikacji wystarczy zaliczyć test z języka angielskiego, który organizujemy.

Jeżeli aplikujesz na kierunki, na których do przyjęcia wystarczający jest test Kastu, to wystarczy zaznaczyć w formularzu, że chcesz zdawać test Kastu – gdy nadejdzie termin, doradcy skontaktują się z Tobą i o wszystkim Cię poinformują. Jeżeli masz zamiar zdawać test IELTS lub TOEFL, to sam musisz to zorganizować. Gdybyś jednak miał jakiekolwiek trudności, to zawsze możesz poprosić o pomoc konsultantów Kastu. Nie możemy zgłosić Cię do zdawania testu, ale możemy poszukać potrzebnej informacji, jeżeli nie możesz jej znaleźć, i podtrzymać Cię na duchu. :)
 

Koniec: list z uczelni

Po wysłaniu formularza aplikacyjnego otrzymasz list lub email z uczelni. Może to nastąpić pod koniec wiosny lub na początku lata. To, kiedy dokładnie otrzymasz odpowiedź, zależy od uczelni oraz liczby osób aplikujących na dany kierunek – jeżeli jest dużo kandydatów, to może ona nadejść później, niż obiecano. Gdy nie otrzymasz odpowiedzi, to nie warto panikować. Na odpowiedź czekają wszyscy kandydaci. Nawet jeżeli Twoja kandydatura nie zostanie przyjęta, to uczelnia Cię o tym poinformuje. Jeśli nie dotarł do Ciebie żaden list lub email, to nie oznacza to, że Twoja aplikacja nie została pozytywnie rozpatrzona, ale jedynie, że decyzja jeszcze nie została podjęta.

Gdy rozpatrzone zostaną wszystkie kandydatury, otrzymasz jeden z trzech listów:

 • Warunkowy list przyjęcia – w którym zostaną określone warunki, po których spełnieniu będziesz przyjęty na uczelnię. Zwykle warunkowy list przyjęcia wysyłany jest do tych, którzy aplikują, będąc na drugim roku studiów licencjackich, a więc warunkiem wtedy jest zaliczenie pozostałych przedmiotów, aby spełnić wymogi związane z ilością punktów ECTS. Gdy odpowiedź dostaniesz, zanim zaliczysz test z języka angielskiego, to jednym
  z warunków może być właśnie zaliczenie testu z języka angielskiego. Jeżeli spełnisz wszystkie warunki, będziesz mieć zapewnione przyjęcie na studia, swoje miejsce stracisz wtedy, gdy nie spełnisz określonych warunków.

 • Ostateczny list przyjęcia – jeżeli wszystkie dokumenty zostały wysłane, wymogi ECTS zostały przez Ciebie spełnione, a egzamin z języka angielskiego zaliczony, to otrzymasz list informujący o przyjęciu na studia, który będzie oznaczał, że Twoja kandydatura została ostatecznie przyjęta i możesz zacząć przygotowywać się do wyjazdu.

 • List odrzucenia kandydatury – to najsmutniejszy list ze wszystkich. Informuje, że Cię nie przyjęto na wybrany kierunek. Jednak nawet po otrzymaniu takiego listu nie przejmuj się zbytnio, ponieważ Twoja aplikacja zostanie wysłana na kierunek, który jest nastepny na liście Twoich priorytetów. Zwykle studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani na priorytetowy kierunek, są przyjmowani na kierunki wymienione w dalszej kolejności,
  a więc gdy otrzymasz list odrzucenia, to nie warto tracić nadziei na studia za granicą.

Jeżeli otrzymasz list informujący o przyjęciu (nawet warunkowy), to warto od razu zacząć przygotowywać się do studiów za granicą i – co najważniejsze – zacząć poszukiwanie mieszkania.