Huddersfield University

Huddersfield
 • Top 50 of the Times Higher Education’s ‘Generation Y’ universities;
 • Top 200 Young University Rankings.
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa

Uniwersytet Huddersfield znajduje się w jednym z najgościnniejszych miast północnej Anglii - nie istnieją tu podziały pomiędzy mieszkańcami a studentami, jak to się często zdarza w innych miastach. W miasteczku studenckim przedstawiciele różnych kultur są przyjmowani ciepło i przyjaźnie. Huddersfield to miasto położone w M62, co zapewnia dobry dostęp do innych ośrodków kultury w regionie, w tym znanych miejsc spotkań muzyków oraz centrów handlowych, takich jak Leeds czy Manchester. Miasto oferuje znakomite warunki do życia, rozwijania różnych form działalności, a także jest stosunkowo tanie. Można tu znaleźć mieszkania w bardzo przystępnych cenach. Ta przyjazna i rodzinna atmosfera miejsca, stwarza Uniwersytetowi doskonałe możliwości do realizacji jego celów i aspiracji a także zapewnia doskonałe warunki do nauki i rozwoju osobistego. Być może dlatego  w ankietach International Student Barometer, przeprowadzanych wśród studentów, uczelnia zawsze otrzymuje doskonałe recenzje i sytuuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych brytyjskich uniwersytetów pod względem jakości kształcenia i świadczonych usług.

W każdym semestrze programowym student musi odbyć praktykę, stanowi to gwarancję, że  opuści mury  uczelni wzbogacony nie tylko o wiedzę, ale również o umiejętności  praktyczne i przydatne w przyszłości kontakty. Uniwersytet Huddersfield oferuje, w zależności od wybranej specjalności, wzbogacenie programu studiów o opcje praktyczne – program zarządzania własną małą firmą, pozwalający na stworzenie własnego małego przedsiębiorstwa i zarządzanie nim, tworzenie silnych grup badawczych w dziedzinach takich jak: fizyka, pomiar nanopowierzchni, muzyka współczesna, usługi społeczne, itp. Uczelnia posiada rozbudowaną sieć partnerów, którzy zapewniają studentom doskonałe miejsca praktyk i możliwości zatrudnienia w każdej dziedzinie. Jest też możliwość pracy w ramach wolontariatu, udziału w wielu akcjach i projektach, będących źródłem nowych doświadczeń i sposobem na wzbogacenie CV studenta.

Za główny cel uczelnia stawia sobie inspirowanie do rozwoju specjalistów uniwersyteckich, a przez to wyposażenie ich w niezbędne kwalifikacje i umiejętności oraz zaoferowanie  przedsiębiorstwom wykwalifikowanych i świadomych profesjonalistów.

Uniwersytet Huddersfield jest nie tylko przyjazny dla  studentów, ale także dla środowiska - poświęca się tu wiele uwagi problemom ekologicznym. Posiada też stabilną sytuację finansową, renomę tak w regionie, jak i w kraju, oferuje kształcenie i wiedzę swoich wykwalifikowanych specjalistów, a tym samym podnosi swoją wartość  i  wartość studentów dla  szeroko pojętego dobra społecznego.

Uniwersytet szczyci się w kraju największą liczbą studentów, którzy znaleźli zatrudnienie.  Innowacyjny serwis dla studentów – Careers and Employability Service, uhonorowany licznymi nagrodami za jakość obsługi,  wspiera ich w budowaniu ścieżki kariery jeszcze w trakcie studiów oraz udziela pomocy w różnych kwestiach związanych z zatrudnieniem: w tworzeniu CV, wyszukiwaniu dorywczej pracy w niepełnym wymiarze godzin. Biblioteka Uniwersytecka jako pierwsza brytyjska biblioteka otrzymała UK National Customer Service Excellence w sektorze usług oraz zdobyła 8 nagród za wyjątkową jakość usług. Pracownicy są bardzo zaangażowani we wspieranie studentów w poszukiwaniu informacji, pomoc zaś otrzyma każdy student, który jej potrzebuje. Uczelnia oferuje też studentom rozmaite usługi, aby studiowanie stawało się łatwiejsze i wygodniejsze. Czytaj o nich więcej tutaj.

Uczelnia stale dąży do rozwoju i rywalizuje w osiąganiu najlepszych wyników  w różnych dziedzinach. Każdy jej sukces jest zwieńczony coraz to nowymi nagrodami, rangi  krajowej, a nawet światowej. Jeśli ktoś myśli o studiach  w Huddersfield, może być pewien, że trafi tu w dobre ręce.
O osiągnięciach uczelni i o zdobytych wyróżnieniach można przeczytać tutaj.

Uniwersytet, dbając o wszystkich studentów, stawia na tolerancję i różnorodność kulturową środowiska. Zostało utworzone Towarzystwo, którego celem jest zapewnienie równego dostępu do edukacji przedstawicieli obu płci oraz poszanowanie ich praw. Uruchomione zostało Faith Centre, w którym praktykować może wyznawca każdej religii. Ponieważ uczelnia kształci 3000 studentów zagranicznych ze 120 krajów, dla ich potrzeb zostały stworzone sprzyjające warunki do dzielenia się kulturą i tradycją. Jednym z wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe jest bardzo popularny wśród studentów International Food Festival.

Aby zapewnić rozwój międzynarodowy, otwarto filie Uniwersytetu w Chinach i Nigerii oraz laboratorium  naukowo-badawcze w Szanghaju, w którym pracują jego absolwenci.
Huddersfield jest idealnym miejscem do studiowania. To nowoczesna, otwarta na różnorodne potrzeby rozwoju uczelnia wyższa, stwarzająca studentom doskonałe warunki.

Więcej kontaktów i informacji  można znaleźć tutaj.

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne

Średnia z matury na 60%, z uwzględnieniem dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym na minimum 60%.

 • Świadectwo ukończenia drugiej klasy (liceum) lub trzeciej klasy (technikum) – załącz ten dokument jeśli wciąż się uczysz i dlatego nie masz jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Nie musisz załączać tłumaczenia tego dokumentu.

 • Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ukończenia szkoły średniej wystarczy, że do formularza aplikacyjnego załączysz świadectwo dojrzałości (maturalne) wraz ze świadectwem ukończenia liceum (bądź technikum) - do obu tych dokumentów potrzebne jest też tłumaczenie przysięgłe.

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • Test Kastu z języka angielskiego

 • Matura z języka angielskiego – minimum 95% z części ustnej oraz 95% z części pisemnej na poziomie podstawowym lub 70% na poziomie rozszerzonym.

 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie (studia I stopnia), studia magisterskie lub studiują na ostatnim roku studiów I-stopnia. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych obecnych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.5

 • TOEFL – 90

Top-up

Wymagania rekrutacyjne

O przyjęcie na studia Top-up mogą ubiegać się osoby, które ukończyły pierwszy stopień studiów (licencjackie lub inżynierskie), lub są na ostatnim roku tych studiów. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia Top-up, należy mieć 120-180 punktów ECTS (z przedmiotów dotychczas zaliczonych na studiowanym lub ukończonym kierunku), dlatego podczas składania dokumentów upewnij się, że masz wystarczającą ilość  tych punktów. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych kontynuowanych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa. Kończąc studia Top-up, otrzymasz dyplom studiów pierwszego stopnia.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy tylko załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • Test Kastu z języka angielskiego

 • Matura z języka angielskiego – minimum 95% z części ustnej oraz 95% z części pisemnej na poziomie podstawowym lub 70% na poziomie rozszerzonym.

 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Uniwersytet stara się zapewnić mieszkania wszystkim studentom. Warto skorzystać z pomocy DIGSD Student, gdzie można znaleźć oferty mieszkań. Zwracając się do nich, możesz być pewien, że nie zostaniesz bez dachu nad głową. DIGSD proponuje mieszkania studenckie w Storthes Hall Park Student Accomodation i Ashenhurst Houses Student Accomodation. Można je rezerwować w tej agencji również on-line.

Oczywiście można także poszukać  mieszkania na własną rękę. Związek studencki prowadzi biuro odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów mieszkaniowych przyszłych i obecnych studentów, więc zawsze można się do nich zwrócić o pomoc w znalezieniu zakwaterowania, dzwoniąc pod numer telefonu: +4401484473446 lub pisząc na adres poczty elektronicznej: advice-centre@hud.ac.uk.

Istnieje też możliwość wynajęcia mieszkania dla rodziny.

Ogólne informacje na temat zakwaterowania w Wielkiej Brytanii można znaleźć tutaj.

Zapytaj studentów
Kontakty do osób, które studiowały lub studiują na tej uczelni i mogą opowiedzieć Ci więcej o studiach i swoich doświadczeniach i życiu za granicą :)
Polscy studenci
Business Management (Bachelor)
www.facebook.com/polskasochud