Zobacz najbardziej zapadające w pamięć fragmenty webinarium

2024-04-23
Chcesz zobaczyć, jak wygląda życie polskich studentów w Danii czy Holandii?

Dziś dzielimy się kilkoma wyjątkowymi momentami z naszych ostatnich webinariów. Historie te z pewnością zainspirują i dostarczą cennych informacji tym, którzy rozważają studia za granicą.

 

#1. Jakub Pęcak - Rotterdam Business School, International Business (1 rok), Holandia

Jakub Pęcak opowiada o swoim entuzjaźmie i satysfakcji z nauki w Rotterdam Business School na kierunku International Business. Zwraca uwagę na wielokulturowe środowisko, praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i elastyczność zajęć jako główne atuty swojej uczelni, które znacznie przekroczyły jego oczekiwania. Jakub również zwrócił uwagę na duże wsparcie finansowe dla studentów pracujących. W Holandii, aby otrzymać dofinansowanie, wystarczy pracować około 14 godzin tygodniowo. Dzięki temu można nie tylko pokryć koszty życia, ale również zdobyć cenne doświadczenie zawodowe. Podkreślił także, że holenderskie uczelnie skupiają się na praktycznym przygotowaniu studentów do pracy, co znacząco ułatwia start zawodowy po ukończeniu studiów.

#2. Maria Wyczółkowska - Van Hall Larenstein, Equine, Sports and Business (3 rok), Holandia

Maria Wyczółkowska jest bardzo zadowolona ze swoich studiów za granicą na Uniwersytecie Van Hall Larenstein w Holandii, na kierunku „Equine, Sports and Business”. Szczególnie wyróżnia wsparcie, jakie otrzymała od organizacji Kastu, które ułatwiło jej adaptację i integrację w nowym środowisku akademickim. Maria ceni również wielokulturowe środowisko uczelni oraz praktyczne podejście do nauczania, które pozwala jej nie tylko zgłębiać teorię, ale także stosować wiedzę w praktyce. Dzięki temu doświadczeniu Maria rozwija swoje kompetencje i pasje w unikalnym połączeniu sportów konnych i biznesu, co jeszcze bardziej potwierdza, że decyzja o studiach za granicą była trafiona. Podkreśla także, że na uczelniach nie ma obowiązkowej obecności na wykładach, co daje studentom wolność w zarządzaniu własnym czasem. Co więcej, zaznaczyła, że uniwersytety holenderskie są bardzo dobrze wyposażone w nowoczesne technologie, co znacznie ułatwia naukę i dostęp do zasobów edukacyjnych.

#3. Maja Kowalska - Breda University of Applied Sciences, Creative Business (3 rok), Holandia

Maja Kowalska podkreśla praktyczne aspekty edukacji na Breda University of Applied Sciences, gdzie studiuje Creative Business. Zwraca uwagę na to, że program nauczania jest skoncentrowany na realizacji projektów zamiast tradycyjnych egzaminów, co pozwala na zdobycie realnego doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. Maja ceni sobie możliwość pracy w międzynarodowym środowisku, co pozwala na rozwijanie umiejętności międzykulturowych. Dodatkowo podkreśla możliwość uczestnictwa w międzynarodowych projektach i stażach, które są integralną częścią jej edukacji. Maja jest również zadowolona z dynamicznego i wielokulturowego życia w Bredzie, co dodatkowo wzbogaca jej doświadczenie studenckie.

#4. Dominika Grot - NHL Stenden University of Applied Sciences, Creative Business (3 rok), Holandia

Dominika Grot, studiująca Creative Business na NHL Stenden University of Applied Sciences, również podkreśla wartość praktycznego podejścia do edukacji. Opowiada o swoim doświadczeniu w realizacji projektów dla prawdziwych klientów, co było dla niej bezpośrednim zastosowaniem teorii w praktyce. Wspomina o międzynarodowych wymianach, w tym o pobycie na Bali i w Tajlandii, co miało ogromny wpływ na jej rozwój osobisty i zawodowy. Dominika docenia także międzynarodowe środowisko na uczelni, które sprzyja wymianie doświadczeń i pomysłów między studentami z różnych kultur. Wyraża satysfakcję z decyzji o studiowaniu za granicą, podkreślając, jak pozytywnie wpłynęło to na jej życie.

#5. Antonina Smurawa - Via University College, Fashion Design (2 rok), Dania

Antonina, znana wśród znajomych jako Tosia, opowiada o swoich studiach w Danii z dużym entuzjazmem. Podkreśla, że duński system edukacyjny jest znacznie zorientowany na studenta, co oznacza duże wsparcie ze strony profesorów oraz dostęp do nowoczesnych zasobów naukowych. Dania, z jej praktycznym podejściem do nauki, umożliwia studentom bezpośrednie stosowanie zdobytej wiedzy w realnych projektach, co Tosia uważa za nieocenione w kształtowaniu prawdziwych umiejętności zawodowych. Tosia szczególnie ceni możliwość pracy podczas studiów, co jest stosunkowo proste dzięki elastycznym programom studiów i wsparciu uniwersytetu w poszukiwaniu zatrudnienia. Zwraca uwagę, że praca podczas studiów nie tylko pomaga w pokryciu kosztów życia, ale również stanowi cenne źródło doświadczenia zawodowego. Co więcej, możliwość nauki języka i praktycznego jego stosowania każdego dnia znacząco podnosi jej kompetencje językowe, co jest ogromną zaletą w globalizującym się świecie.

#6. Zuzanna Kalinowska - Tilburg University, Economics (3 rok), Holandia

Zuzanna Kalinowska, studentka ekonomii na Uniwersytecie w Tilburgu, opowiada o swoich doświadczeniach związanych ze studiami w Holandii. Zauważa, że międzynarodowe środowisko akademickie sprzyja nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale również rozwijaniu umiejętności językowych i międzykulturowych. Holandia, z jej liberalnym podejściem i otwartością na studentów z całego świata, staje się idealnym miejscem do nauki i wymiany doświadczeń. Zuzanna podkreśla, że studia za granicą to nie tylko edukacja, ale także szansa na poznanie nowych ludzi, naukę tolerancji i elastyczności w myśleniu. Dla Zuzi ważnym aspektem jest również system edukacyjny, który w Holandii kładzie duży nacisk na samodzielność studentów oraz stosowanie teorii w praktyce. Dzięki temu, jak mówi, jest lepiej przygotowana do przyszłej kariery zawodowej. Co więcej, Holandia oferuje szerokie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego poprzez liczne staże i praktyki, które są integralną częścią systemu edukacyjnego.

#7. Miłosz Husar - VIA University College (Dania), Fashion Design, Holandia

Miłosz Husar od dziecka marzył o modzie. Jego pasja rozpoczęła się od kursów szycia i projektowania wzorów, na które zaczął uczęszczać w wieku 15 lat. Później zaangażował się w stylizowanie sesji zdjęciowych i projektowanie sukni, co zaprowadziło go do pracy u jednego z czołowych polskich projektantów mody. Studiował na uniwersytecie VIA w Danii, a później kontynuował naukę w Holandii na kierunku Fashion Design. Miłosz chętnie opowiada o swoich studiach za granicą oraz o praktycznych aspektach pracy w branży modowej.

#8. Dominik Bosy - Southern Denmark University, Software Engineering (1 rok), Dania

Dominik Bosy to student pierwszego semestru Software Engineering na University of Southern Denmark w Sønderborgu. Po roku przerwy od edukacji zdecydował się na powrót do nauki i wybrał studia w Danii za pomocą konsultantów z Kastu. Dominik podkreśla, że jego kierunek jest przyszłościowy i prowadzony w języku angielskim, co jest dla niego dodatkowym atutem. Chętnie dzieli się swoimi wrażeniami oraz doświadczeniu z życia w Danii.

 

 

Chcesz zobaczyć wszystkie webinarium?

Znajdź je wszystkie na naszym koncie YouTube: @kastuinternational2859