Wsparcie finansowe podczas studiów w Holandii

2015-05-30

Nauka w Holandii jest płatna. Opłata za rok studiów licencjackich oraz magisterskich (na uniwersytetach) dla studentów z krajów Unii Europejskiej wynosi 1951 € (w cenę wliczono opłatę za materiały dla studentów). Jednak państwo stara się udostępnić szkolnictwo wyższe jak największej liczbie chętnych. Dlatego studenci z krajów UE mogą otrzymać wsparcie, które państwo wypłaca osobom pracującym legalnie co najmniej 14 godzin w tygodniu. Wsparcie jest w postaci pożyczki (której część zamieniana jest na bezzwrotny grant, jesli skończy się studia w ciągu 10 lat) sięga maksymalnie 1,016 € miesięcznie. Jest uzależnione od wysokości dochodów rodziców. W ramach pomocy otrzymuje się również możliwość bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w całym kraju.


Tak więc studia w kraju są płatne, jednak po otrzymaniu wynagrodzenia od pracodawcy oraz pożyczki, czesne za studia można łatwo opłacić.

 
 
Dofinansowanie w trakcie studiów*

Dofinansowanie składa się z 3 części:

 • pożyczki
 • dodatkowego grantu
 • studenckiego dodatku do transportu

Wymagania:

 • studiujesz na pełnych studiach (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) w Holandii
 • jesteś osobą poniżej 30 roku życia
 • pracujesz co najmniej 56 godzin w miesiącu

Łącznie można starać się o pożyczkę w wysokości 1,016  miesięcznie. Trzeba spłacać pożyczkę, natomiast dodatkowy grant oraz studencki dodatek do transportu stają się bezzwrotnym wsparciem finansowym, jeśli skończysz studia w ciągu 10 lat.

Jeśli spełnisz wymienione wyżej wymagania (łącznie z wymaganiami odnośnie pracy), możesz zadecydować ile miesięcznie chcesz otrzymywać pieniędzy (i ile będziesz potem spłacać). Maksymalna kwota to 1,016 € miesięcznie. Ta kwota zawiera dodatkowy grant, a jego wysokość (w zależności od zarobków Twoich rodziców) wynosi maksymalnie 378 .

Dodatkowy grant wynosi między 0 a 378 €, w zależności od zarobków Twoich rodziców. Jeśli Twoi rodzice wspólnie zarabiają mniej, niż 36,000 € brutto rocznie, spełniasz wymagania odnośnie grantu. Jeśli otrzymasz maksymalną kwotę - 378 €, ciągle możesz starać się o pożyczkę w wysokości 638 € miesięcznie (tak więc maksymalne, wspomniane wcześniej 1,061 € miesięcznie).

Jeśli dochody Twoich rodziców zmniejszyły się co najmniej o 15%, możesz poprosić o aktualizację i ewentualnie przyznanie większego dodatkowego grantu. W tej sprawie trzeba bezpośrednio kontaktować się z DUO na +31(0)50 599 77 55.

Problemy z rodzicami. Zdarza się, że rodzice nie chcą współpracować przy ujawnianiu informacji o ich zarobkach. W tym przypadku trzeba bezpośrednio kontaktować się z DUO na +31(0)50 599 77 55

Aplikacja

Możesz zaaplikować na 2 sposoby:

 • online, na www.duo.nl. Instrukcje znajdziesz tutaj
 • poprzez wypełnienie dokumentu

Wymagane dokumenty:

 • kopia paszportu lub dowodu osobistego
 • numer BSN (numer ubezpieczenia socjalnego i identyfikacji podatkowej, odpowiednik naszego NIP)
 • umowa o pracę, na której udowodnione jest 56 godzin pracy w miesiącu

Jeśli aplikujesz o dodatkowy grant, DUO wymaga dodatkowych dokumentów:

 • odpisy aktu urodzenia rodziców, wraz z tłumaczeniem przysięgłym
 • dowód zameldowania rodziców wraz z tłumaczeniem przysięgłym
 • oświadczenie o zarobkach rodziców wraz z tłumaczeniem przysięgłym

DUO wymaga oświadczenia o zarobkach sprzed dwóch lat. Więc w Twoim przypadku będzie konieczne oświadczenie o zarobkach rodziców z 2013 roku.

Spłata

Okres spłaty pożyczki będzie wynosił 15-35 lat. Miesięczna rata zależeć będzie od wysokości zaciągniętej pożyczki, Twoich zarobków oraz oprocentowania. Jeśli zarabiasz mniej niż minimum, nie musisz w tym czasie spłacać pożyczki. Dodatkowo, nie będziesz musieć spłacać więcej, niż 4% nadwyżki między Twoimi zarobkami, a płacą minimalną. Jeśli po 35 latach nie uda Ci się spłacić pożyczki, to zostaje ona umorzona.

Podsumowując - jesli weźmiesz pożyczkę na maksymalną kwotę 1,016 € (wraz z grantem) i skończysz studia w ciągu 10 lat, to ostatecznie spłacić musisz (w skali roku) 12 * 638 € = 7656 € (plus odsetki).

Kiedy aplikować

DUO zaleca aplikować z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Na pewno musi się to odbyć najpóźniej w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie dofinansowania.

 

*Na studiach magisterskich na uczelniach nauk stosowanych (University of Applied Sciences) wsparcie państwa nie jest udzielane.

 

Pożyczka na czesne

Pożyczka jest udzielana w ratach (162 €/miesiąc).

Wymagania:

 • studiujesz na pełnych studiach (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) w Holandii
 • jesteś osobą poniżej 30 roku życia

Wymagane dokumenty:

 • kopia paszportu lub dowodu osobistego
 • numer BSN (numer ubezpieczenia socjalnego i identyfikacji podatkowej, odpowiednik naszego NIP)

Formularz aplikacyjny znajduje się tutaj.

Pożyczkę trzeba spłacić. Po skończeniu studiów, przez 2 lata nie ma takiego obowiązku. Spłata trwa do 15 lat (czyli do 17 lat po skończeniu studiów). W tym czasie trzeba spłacić pożyczkę wraz z oprocentowaniem (roczna stopa w 2015 to 0,12%).

DUO (regulator w Holandi) wyliczy ratę, jaką będziesz spłacać w ciągu (maksymalnie) 15 lat. Wysokość tej raty zależy od pożyczonej kwoty i stopy oprocentowania. Minimalna kwota to 45,41 € miesięcznie.

 

*Na studiach magisterskich na uczelniach nauk stosowanych (University of Applied Sciences) wsparcie finansowe nie jest udzielane.