System oświaty w Chinach

Nowoczesne programy studiów i szkoleń oraz stałe nastawienie rządu chińskiego na usprawnianie systemu edukacyjnego uczelni wyższych jest tym, co odróżnia strukturę edukacyjną tego kraju od innych państw. Rząd stale inwestuje w ten sektor, aby przyczynić się do wzrostu i rozwoju edukacji, a także zapewnić najlepsze możliwe warunki dla studentów pragnących studiować w Chinach. Aktualnie Chiny są krajem, w którym w ciągu ostatnich 10 lat liczba studentów międzynarodowych wzrosła o 10% i rośnie w coraz większym tempie. Ogromny wpływ na to ma kluczowy projekt Double World-Class, którego celem jest usprawnienie i uatrakcyjnienie edukacji wyższej w tym kraju oraz pojawienie się dużej liczby uniwersytetów chińskich na światowej liście Best World’s Universities (Najlepszych Uniwersytetów na Świecie).

Najwyższej jakości edukacja, szeroki zakres programów studiów, okazja do poznania odmiennej i zadziwiającej kultury, nowoczesna infrastruktura, przyjaźnie ze studentami z całego świata i przede wszystkim możliwość zdobycia międzynarodowego dyplomu w jednym z najszybciej rozwijających się krajów na świecie jest doskonałą okazją do rozpoczęcia niezwykłej i ponadprzeciętnej kariery zawodowej :) Dzięki dodatkowej, nabytej w Chinach umiejętności komunikacji w języku mandaryńskim oraz znajomości kultury i zwyczajów będziesz niezastąpionym pracownikiem w wielu międzynarodowych firmach. 

 

Ze względu na obecną sytuację związaną ze znacznym zmniejszeniem liczby stypendiów rządowych przyznawanych studentom z Polski oraz braku możliwości rozpoczęcia studiów w Chinach w tradycyjnym modelu nauczania, tymczasowo zrezygnowaliśmy z pomocy na studia w tym kraju.

Możesz tutaj zostawić swój adres e-mail - jeśli zmieni się sytuacja ze stypendiami i wznowimy pomoc w aplikacji na studia w Chinach, wtedy się z Tobą skontaktujemy :)

 

Studia w Chinach

Skąd pomysł na studiowanie w Chinach i czy to dla mnie? Posłuchaj jakie wrażenia przywiozła ze soba byKaja


W Chinach znajduje się 500 największych światowych firm. Dzięki Twoim przyszłym kompetencjom masz szansę z nimi współpracować, co w konsekwencji otworzy Ci drogę do kariery, którą będziesz mógł rozwijać w każdym niemalże miejscu na świecie.

Studia w Chinach dają Ci dużą przewagę na rynku globalnym niezależnie od tego czy marzysz o pracy w pozarządowej organizacji czy chcesz realizować się w inżynierii, finansach czy technologii. 

Dbałość o szczegóły 

Tradycyjna chińska kultura w przeciwieństwie do tradycji kultury zachodniej koncentruje się na wzajemnych relacjach. Takie różnice między Chinami a światem zachodnim wpływają na edukację. 

W obszarach nauczania i badań liczy się relacyjność oraz skupienie się na tym jak jedna rzecz wpływa na drugą i co znaczy bardziej jako całość niż jako poszczególne elementy. Dla przykładu warto wspomnieć o badaniach, które wskazują na to, że Chińczcy radzą sobie lepiej niż Europejczycy w rozwiązywaniu problemów złożonych (ang. complex problem solving), a właśnie compex problem solving jest uznane za najbardziej pożądaną cechę w 2020 roku na rynku pracy (World Economic Forum, Szwajcaria). Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Struktura programów studiów w Chinach jest podobna do tych w Wielkiej Brytanii: każdy kierunek jest podzielony na moduły, które są sumowane przez liczbę punktów. Oferowane moduły są podzielona na obowiązkowe i opcjonalne, dzięki czemu studenci mogą zdecydować co jest dla nich najciekawsze i będzie najbardziej przydatne w przyszłości. 

Uczelnie 

Uczelnie stale inwestują w jakość środowiska badawczego, aby zapewnić studentom najlepsze możliwe warunki do nauki. Zasadniczo chińskie uniwersytety ściśle przestrzegają zaplanowanych wcześniej programów studiów. Wiedza jest rozpowszechniana na kilka sposobów: 

  • podczas wykładów; 
  • poprzez dyskusje; 
  • poprzez laboratoryjne i / lub praktyczne działania; 
  • poprzez aktywność fizyczną; 
  • poprzez wykłady metod krytycznych, czyli łączenie na zajęciach wiedzy teoretycznej z obszarami problemowymi. 


Oprócz tradycyjnej nauki w sali wykładowej istnieją również inne formy studiowania, takie jak szkolenia z rozwiązywania problemów spontaniczne czy też wizyty w organizacjach prowadzących badania naukowe. Wiedza jest zdobywana poprzez zajęcia praktyczne lub badania społeczne. Celem jest zwiększenie efektywności tradycyjnego uczenia się, pomoc w zdobyciu praktycznego doświadczenia i umożliwienie zastosowania wiedzy teoretycznej w rzeczywistych sytuacjach. Biblioteki i czytelnie są otwarte dla studentów zarówno na uniwersytecie ogólnym, jak i na poszczególnych wydziałach, zapewniając im dobre warunki do studiowania oraz prowadzenia badań naukowych i praktycznych. Uniwersytety są dobrze wyposażone w nowoczesne narzędzia dydaktyczne, tak, aby uczynić proces kształcenia jak najbardziej efektywnym.

Badania naukowe na chińskich uniwersytetach są ważnym motorem napędowym, który nie tylko zwiększa poziom edukacji, ale także prowadzi do rozwoju technologicznego i gospodarczego kraju. Uniwersytety bardzo często tworzą publiczne laboratoria i otwarte laboratoria badawcze, a także państwowe ośrodki badań inżynieryjnych. 

Higher Education system in China

What is it like to be a Global Academic? This video will help you to understand what the Higher Education system is like in China.

Studia licencjackie

W Chinach studia licencjackie są w większości prowadzone w pełnym wymiarze godzin, odbywają się w specjalnie do tego przystosowanych salach. 
 
Większość programów studiów składa się z czterech głównych obszarów: 
 

  • Wspólne przedmioty obowiązkowe, takie jak programy komputerowe, język angielski, matematyka, ideologia i polityka, podstawy prawa i wychowanie fizyczne; 
  • Opcjonalne przedmioty z nauk humanistycznych i przyrodniczych; 
  • Specjalistyczne przedmioty obowiązkowe (w zależności od wybranej dziedziny); 
  • Specjalizacja w dowolnie wybranych przedmiotach, które leżą w centrum zainteresowania studenta. 

 
Aby ukończyć licencjat, studenci biorą udział nie tylko w wykładach, ale także muszą ukończyć praktyki, zdać testy z języka angielskiego oraz napisać i obronić pracę licencjacką, co po uzyskaniu pozytywnych ocen, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. 
 

Studia magisterskie 

Po ukończeniu studiów licencjackich studenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich. Istnieją dwa rodzaje studiów magisterskich w Chinach - program akademicki, trwający 3 lata i program profesjonalny trwający 2 lata. Dyplom magistra chińskich uniwersytetów jest ceniony i uznawany w wielu krajach. Po ukończeniu studiów magisterskich można aplikować na studia doktoranckie w Chinach lub innych państwach albo rozpocząć karierę zawodową. 

 

Bachelor (studia licencjackie) Master (studia magisterskie) 
Czas trwania – 4 lataCzas trwania - 2-3 lata  
Koncentracja na połączeniu teorii z praktyką Koncentracja na specjalizacji w danym kierunku, pogłębienie wiedzy zdobytej 
podczas studiów licencjackich
Możliwość swobodnego wyboru przedmiotów specjalizacyjnych 
Studia kończą się obroną pracy licencjackiej  
Specjalizacja w wybranej dziedzinie, dużo zajęć praktycznych 
Studia kończą się obroną pracy magisterskiej  
Po ukończeniu studiów licencjackich możesz kontynuować studia na poziomie studiów magisterskich lub rozpocząć karierę zawodową Po ukończeniu studiów magisterskich możliwe jest rozpoczęcie kariery zawodowej lub podjecie studiów doktoranckich  
 

System oceny 

Uniwerystety w Chinach stosują system 100-punktowy. Aby zdać egzamin lub praktyczne zadanie, musisz otrzymać więcej niż 59 punktów, w przeciwnym razie wynik jest uznawany za niezadowalający. Chiny nie posiadają krajowego systemu punktowego, co oznacza, że liczba punktów wymaganych do ukończenia studiów licencjackich może się znacznie różnić w zależności od instytucji. Niektóre uczelnie mogą dokonać na prośbę międzynarodowych studentów transferu punktów za dane moduły na punkty ECTS (system powszechnie stosowany w Europie).