Przykład procesu aplikacji

Przedstawiamy przykład procesu aplikacji, aż do momentu przyjęcia na studia, który powinien pomóc Ci zrozumieć, jak to wszystko przebiega.

Zasady, jakie działają w systemach rekrutacyjnych w różnych krajach opisane są tutaj.

W przedstawionym wzorze uwzględniono uczelnie z różnych krajów, mające różne wymagania rekrutacyjne. Jeżeli postanowisz aplikować tylko do jednego kraju lub tylko na uczelnię, która nie wymaga testu IELTS lub TOEFL, to Twój proces aplikacji automatycznie będzie krótszy i jeszcze mniej skomplikowany niż przedstawiono poniżej.

Marcin jest w ostatniej klasie szkoły średniej i uznał, że chciałby studiować na uczelni za granicą.

 1. Najpierw wybiera kierunki za pomocą systemu wyszukiwania studiów. Zainteresowały go studia na University of Huddersfield i London South Bank University.

 2. Po sprawdzeniu terminów w kalendarzu aplikacji Marcin widzi, że jeżeli chce dostać się na uczelnie w Anglii, to powinien wysłać formularz do 10 stycznia.

 3. Rejestruje się na stronie Kastu i po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji loguje się na swoje konto, gdzie może wypełnić formularz aplikacyjny.

 4. Marcin czyta instrukcję do formularza i pomyślnie wypełnia formularz.

 5. Marcin wysyła dokładnie wypełniony formularz wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

 6. Po otrzymaniu formularza konsultanci Kastu uważnie go sprawdzają, by się upewnić, czy nie ma w nim jakichkolwiek błędów lub nieścisłości, po czym wysyłają aplikacje na uczelnie wybrane przez Marcina. Jeśli jest jakiś problem, np. dokumenty zeskanowane w słabej jakości lub list motywacyjny wymaga dopracowania, wtedy formularz zostanie odesłany do Marcina z odpowiednimi uwagami.

 7. Po chwili namysłu Marcin postanowił spróbować dostać się również na uczelnie w Danii – Business Academy Aarhus i International Business Academy.

 8. Gdy Marcin się dowiedział, że formularze na uczelnie w Danii musi wysłać do 1 marca, zalogował się na swoje konto, otworzył formularz i nacisnął przycisk „Formularz wyboru dodatkowych kierunków studiów”. W oknie, które się otworzy, Marcin wybierał dodatkowe kierunki studiów i zamieścił dwa nowe listy motywacyjne (na uczelnie w Danii mógł napisać osoby list na każdy wybrany kierunek).

 9. Marcin wie, że aplikacje sprawdzane są przez uczelnie w kolejności preferencji, dlatego wybrane przez siebie uczelnie ułożył według priorytetów – najpierw ta, na którą najbardziej chce się dostać, a następnie te, na których zależy mu trochę mniej.

 10. Marcin naciska przycisk „Wyślij formularz".

 11. Konsultanci Kastu przeglądają list motywacyjny Marcina, załączają wybrane przez niego kierunki i przed upływem terminu wysyłają aplikację do uczelni w Danii wybranej jako priorytetowa.

 12. Wtedy Marcin zajmuje się ostatnim etapem aplikacji – zaliczeniem testu z języka angielskiego. W przypadku wybranych kierunków w Danii wystarczy test Kastu, jednak aby zostać przyjętym na uczelnia London South Bank, należy koniecznie zdać test IELTS lub TOEFL.

 13. Marcin rejestruje się na test IELTS, jednak postanawia, że na wszelki wypadek będzie zdawać również test Kastu.

 14. Zdał test IELTS z wymaganym wynikiem, dlatego nie musi zdawać testu Kastu. Informuje o tym konsultantów Kastu i dołącza certyfikat poświadczający zaliczenie testu IELTS do swojego formularzu – zakładka „Dyplomy”.

 15. Ponieważ Marcin uczestniczy w rekrutacji na uczelnie Danii, to powinien jeszcze wziąć udział w indywidualnej rozmowie kwalifikacyjnej z przedstawicielem uczelni. 

 16. Gdy zostanie wyznaczona data rozmowy, konsultanci Kastu kontaktują się z Marcinem i informują go o zbliżającym się terminie. Marcin zaznacza datę i planuje swój czas tak, aby w wyznaczonym terminie wziąć udział w rozmowie.

 17. Na przełomie wiosny i lata wysyłane są do kandydatów listy z wynikami aplikacji (zazwyczaj jest to warunkowe przyjęcie). Po otrzymaniu pierwszego listu z przyjęciem Marcin dostaje na swoją skrzynkę Kastu informację o jednorazowej opłacie za przyjęcie na studia wraz z rachunkiem w wysokości 150 zł i od razu wysyła przelew. Znając już odpowiedzi wszystkich uczelni, Marcin uznaje, że najbardziej chciałby studiować w University of Huddersfield. Wtedy odwołuje pozostałe kierunki zaznaczone w formularzu Kastu i mailowo informuje pozostałe uczelnie, że jednak nie zacznie u nich nauki.

 18. Po dokonaniu wyboru Marcin zaczyna poszukiwanie mieszkania, ponieważ rozumie, że wkrótce poszukiwania zacznie również większa część przybyłych na studia i znalezienie lokum będzie trudniejsze.

 19. W połowie lata Marcin otrzyma świadectwo dojrzałości. Na nic nie czekając, następnego dnia po wręczeniu świadectw Marcin wybierze się do biura tłumaczeń i poprosi o przysięgłe tłumaczenie dyplomu. Wtedy w swoim formularzu w zakładce „Dyplomy” zamieści świadectwo dojrzałości, załącznik do dyplomu oraz tłumaczenie.

 20. Po otrzymaniu świadectwa Marcina uczelnia przyśle ostateczny list przyjęcia. APLIKACJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM! Marcin z wielką radością zaczyna przygotowania do wyjazdu na rozpoczynające się we wrześniu studia na wybranej uczelni.